Skip to main content

Mleko i przetwory mleczne – rzeczoznawca (próbobiorca)

Rzeczoznawca

Event details

 • Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o.
 • 20 listopada 2018
 • wtorek, 9:00 do 16:00
 • DR Józef Sadkiewicz
 • 48523650520

Contact event manager

1 2 3 4

Tickets details

  View cart
  Thank you Kindly

  Mleko i przetwory mleczne – rzeczoznawca (próbobiorca)

  ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz

  wtorek, 9:00 do 16:00
  20 listopada 2018

  000000

  DR Józef Sadkiewicz

  48523650520

  jozefsadkiewicz@gmail.com

  Organizer's other events

  Mleko i przetwory mleczne – rzeczoznawca (próbobiorca)

  ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz

  wtorek, 9:00 do 16:00
  20 listopada 2018

  PRINT

  Mleko i przetwory mleczne – kurs przygotowującego do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę (próbobiorca)
  Towaroznawstwo z elementami prawa żywnościowego i systemu bezpieczeństwa żywności.

  Termin szkolenia: 20 listopada 2018

  Tematyka:

  • Jakość handlowa przetworów mlecznych w aspekcie kontroli surowca. Nadzór nad wyrobem gotowym – zasady pobierania próbek – rola rzeczoznawcy.
  • PN-EN-ISO 707:2009 Mleko i przetwory mleczne. Wytyczne do pobierania próbek.
  • Mleko i jego przetwory (pobieranie próbek) w aspekcie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych.
  • Deklaracja jakościowa a wymagania w aspekcie pobierania próbek. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 445/2007z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE)nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi.
  • Elementy znakowania artykułów spożywczych na podstawie wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2009 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności; oraz rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiegi i Rady w sprawie
   oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

  Zajęcia praktyczne:

  • zapoznanie się z podstawowymi przyrządami do pobierania próbek mleka i jego przetworów,
  • wydzielanie, dokumentowanie, pakowanie i zabezpieczanie próbek przetworów mlecznych na wybranych przykładach (sery twarde, masło, mleko itd.),
  • zagrożenia podczas pobierania próbek mleka w proszku,
  • praktyczne metody pobierania próbek mleka i jego przetworów wg PN-EN ISO 707:2009 Mleko i przetwory mleczne. Wytyczne do pobierania próbek,
  • Rola i zadania rzeczoznawców mleka i jego przetworów,
  • wymagania zawarte w Polskiej Normie PN-86041,
  • wymagania zawarte w Polskiej Normie PN-EN ISO 707,
  • Mleko i przetwory mleczne. Pobieranie próbek – protokół,
  • Elementy towaroznawstwa i technologii mleczarskiej.

  Warsztaty odbywają się 2 etapowo i poprzedzone są:

  Zajęciami teoretycznymi: udostępniamy materiały szkoleniowe,filmy i testy sprawdzające ewaluacje wiedzy na platformie e-learningowej: www.sadkiewicz.edu.pl ( dostęp 24 na dobę)

  oraz zajęciami praktycznymi w profesjonalnych laboratoriach kontroli jakościi.

  Ilość miejsc ograniczona z racji zajęć indywidualnych

  *Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego podniesienie kwalifikacji. Dokumenty są sygnowane przez Instytut Sadkiewicza CPKZ – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego, które jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działającą w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

  Uwaga ! Uczestnik szkolenia musi uiścić dodatkową  opłatę za egzamin Państwowy.
  Po zdaniu egzaminu pisemnego i teoretycznego przed Państwową Komisją uprawnienia rzeczoznawca (próbobiorca)- Mleko i przetwory mleczne.

  Egzamin 20 11 2018 r.

  W cenie: surowce, dostęp do platformy e-learningowej 24 /dobę, materiały szkoleniowe.
  (nie zabezpieczamy noclegów i dojazdu na szkolenia)

  Zachęcamy do szkoleń
  Zapraszamy do kontaktu!
  tel. (52) 365 05 10

  Tak chcę wziąć udział w tym treningu i wiem, że otrzymuję:
  Wiedzę i umiejętności praktyczne, której nie znajdę w książkach

  Dostęp do specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej
  Dostęp do licznych konsultacji z wykładowcami sprzyjającymi wymianie doświadczeń i opinii

  Wysoki poziom merytoryczny zajęć

  Dlaczego praktyczna nauka u nas jest opłacalna?

  Zatrudniamy wybitnych specjalistów.
  Posiadamy 48 lata doświadczeń.
  Cenimy jakość, dlatego liczba uczestników jest ograniczona do niezbędnej ilości.

  Jesteśmy praktykami, łączymy wiedzę z praktyką.

  Cena brutto za pakiet: 880 zł /za osobę (cena nie zawiera opłaty za egzamin Państwowy)

  W cenie: surowce, dostęp do platformy e-learningowej 24 /dobę, materiały szkoleniowe.

  (nie zabezpieczamy noclegów i dojazdu na szkolenia)

  Zachęcamy do szkoleń
  więcej inf. pod nr tel 52 365 05 10, Pani mgr Izabela Szatlach