Skip to main content

Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr  M-ERA.NET3/2021/26/PowderEUse/2023  zawartą w dniu 15.05.2023 r. realizuje projekt pn. „Nowa metoda recyklingu proszków poliamidowych do ponownego wykorzystania w procesie selektywnego spiekania laserowego

Akronim: PowderEUse

Lider: Politechnika Wrocławska

Partnerzy: SondaSys, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego (ZBPP) oraz Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology

Lata realizacji: 2022 – 2024

FinansowanieM-ERA.NET Call 2021 / NCBR

Wartość projektu:  4 958 712,00 PLN
Dofinansowanie projektu: 4 398 561,20 PLN

Cel projektu: W ramach projektu zostaną opracowane metody regeneracji proszków odpadowych z procesu selektywnego spiekania laserowego proszków polimerowych i uzyskania gotowych komponentów o akceptowalnych właściwościach, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów przy krótkich seriach produkcyjnych. Rozwiązanie to stanowi nowe podejście w zakresie ochrony środowiska, które pozwala w dużej mierze na eliminację odpadów poprocesowych i jest ważnym aspektem w branży przy produkcji prototypów i oprzyrządowania, wyrobów medycznych czy wsparciu sektora motoryzacyjnego.