Separator do badania zanieczyszczeń w zbożu

 

Ważnym kryterium oceny jakości ziarna zbóż oraz nasion strączkowych i oleistych jest określenie ilości i rodzaju zanieczyszczeń ogółem, w tym nieużytecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz sporyszu. Obecność zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia w zbożach konsumpcyjnych powoduje w przetworach pogorszenie cech organoleptycznych, natomiast ziarno z zanieczyszczeniami, jak również ze szkodnikami traci w procesie przechowywania na wartości technologicznej.

  Opis

  Do mechanicznego, profesjonalnego i szybkiego oznaczania masy doczyszczonego ziarna zbóż, rzepaku i kukurydzy oraz zanieczyszczeń i szkodników służy separator typ SZD. Znalazł on szerokie zastosowanie w Polsce i krajach zachodnich.

  Stanowi wyposażenie punktów skupu jako podstawowe urządzenie do oznaczania

  • masy doczyszczonego ziarna zbóż
  • zanieczyszczeń w zbożu
  • szkodników
  oraz  laboratoriów celem przygotowania i oczyszczenia próbek zbóż lub rzepaku
  przeznaczonych do dalszych badań jakości ziarna w całości lub po rozdrobnieniu.
  Zasada działania polega na wprowadzeniu próbki ziarna 1000 g do bukownika celem wymieszania i ewentualnego usunięcia ostki (w jęczmieniu przez włączenia mieszacza) i poddaniu rozdziału na frakcje w toku kontynuacji sitowego procesu separacji. Czas przebywania próbki w bukowniku zależy od rodzaju zboża lub nasion i powinien być ustalony przez technologa. Istnieje możliwość wyłączenia bukownika za pomocą dźwigni. Po zwolnieniu odpowiedniego przycisku próbka wysypuje się na sito górne szczeliną ustawioną za pomocą urządzenia regulującego. W trakcie przesypywania się na sito prąd powietrza wywołany przez wentylator unosi lekkie cząstki do cyklonu, a następnie osadza je w szklanym pojemniku. Zboże i nasiona opuszczające sito górne trafiają na sit dolne, gdzie kontynuowany jest proces separacji. Ziarno celne wpada do jednego pojemnika, pozostałe do drugiego pojemnika, natomiast słoma, kłosy i inne duże części roślinne, które nie zostały odseparowane pneumatycznie, pozostają na sicie umieszczonym na ostatnim zasypem sita. W ten sposób próbka zboża lub nasion zostaje rozdzielona na cztery frakcje z możliwością ustalenia % zawartości ziaren doczyszczonych stanowiących np. podstawę do zapłaty masy zboża:
  • ziarno doczyszczone
  • zanieczyszczenia lotne
  • zanieczyszczenia drobne
  • zanieczyszczenia grube

  Określenia:

  „Masa doczyszczonego ziarna” – masa ziarna pozostająca po wydzieleniu w separatorze zanieczyszczeń lżejszych, większych i mniejszych od ziarna badanego,
  „Zanieczyszczenia” – składniki masy ziarna lub nasion wydzielone w procesie ich doczyszczania oraz wydzielone z doczyszczonego ziarna, nie będące dojrzałym, zdrowym, czystym i należycie wypełnionym ziarnem badanego rodzaju i gatunku.
  „Zanieczyszczenia łatwe do wydzielenia” – składniki masy ziarna lub nasion wydzielone w procesie ich oczyszczania.
  „Zanieczyszczenia trudne do wydzielenia” – składniki masy ziarna lub nasion określone w normie przedmiotowej dla danego badanego gatunku pozostające w doczyszczonym ziarnie lub nasionach.
  „Szkodniki” – żywe szkodniki żerujące w ziarnie lub nasionach oraz ich stadia rozwojowe.
  „Zaśniecenia” – porażenie ziarna pszenicy przez zarodniki śnieci cuchnącej lub zarodniki śnieci karłowej  wg PN-69/R-74016.

  Parametry techniczne:

  • wymiary gabarytowe – 440 x 970 x 920 mm
  • ciężar – 50 kg
  • zasilanie – 230 V, 50 Hz, gniazdo 10A z kołkiem uziemiającym
  • moc – 380 W
  • ilość sit do jednej analizy – 3 szt
  • masa badanej próbki 1000 g
  • czas trwania próby – 60 s
  • sposób oddzielania zanieczyszczeń – pneumatyczno – sitowy
  • sposób rozdziału ziarna – sitowy dostosowany do wielu typów ziarna
  • wyposażenie dodatkowe – komplet sit do pszenicy, żyta, rzepaku, kukurydzy
  • ilość uzyskanych frakcji – 4
  • możliwość rozdrobnienia ostki
  • możliwość automatycznego czyszczenia sit
  • regulacja podawania próbki i wentylacji
  • urządzenie przeznaczone jest do pracy cyklicznej

  Budowa separatora:

  Separator składa się z kosza zasilającego z wbudowanym bukownikiem, kanału aspiracyjnego dla wydzielania lekkich zanieczyszczeń i trzech sit wymiennych do wydzielania zanieczyszczeń większych i mniejszych od badanego ziarna lub nasion.
  Bukownik posiada sprzęgło, po załączeniu którego uruchamiany jest wał czyszczący. Jeśli zachodzi konieczność uruchomienia bukownika – ustawiamy rękojeść załączania bukownika w odpowiedniej pozycji.
  W miarę zużywania się sprzęgła korzystamy z dalszych nr ustawienia sprzęgła. Wyłączony wałek bukownika jest wówczas, gdy rękojeść znajduje się w położeniu „0”.

  Podzespoły robocze separatora:

  a) kosz zasypowy z wbudowanym bukownikiem
  – czas pracy bukownika sterowany ręcznie w sekundach – do 60 „± 5”
  – szczelina zasilająca regulowana, skala w jednostkach umownych – od 1 do 15

  b) aspiracja (wentylator, kanał aspiracyjny, cyklon)
  –  prędkość powietrza regulowana, skala w jednostkach umownych – od 1 do 15

  c) zespół sitowy (sita wymienne, oznakowane)
  – sito piaskowe i ziarnowe (oznakowane cyframi arabskimi) o wym., mm – 300 x 350
  – sito wstępne (wkładane do leja zsypowego dla ziarna oczyszczonego z drobnych zanieczyszczeń), mm – 200 x 277

  Parametry sit dostosowanych do badanych próbek:

   
  Rodzaj i gatunek
  ziarna i nasion
  Wymiary oczek w sitach, mm
  Położenie przesłony
  górne
  Dolne
  wstępne
  szczelina zasilająca
  aspiracja
   pszenica zwyczajna,
   jęczmień browarny
   
  1,6 x 20
   
  2,24 x 20
   
  3,5 x 20
   
  7 – 9
   
  7 – 8
   żyto, pszenżyto,
   jęczmień kaszarski,  
   owies
   
  1,4 x 20
   
  d- 2,0
   
  3,5 x 20
   
  6 – 8
   
  7 – 8
   rzepak               ozimy                          
   jary                        
  1,0 x 20
  0,7 x 20
  drobne
  1,0 x 20
  0,7 x 20
  drobne
   
  d- 2,8
       grube
   
  1 – 2
   
  2 – 3
       lekkie

  Czas pracy bukownika przy badaniu próbek ziarna zbóż:

  • z ościami i ze znaczną ilością niedołuszczonych kłosów – 60 s
  • z nielicznymi niedomłóconymi kłosami- 20 – 30 s
  • pozostałych – 0

  Budowa:

  • obudowa urządzenia
  • pojemnik bukownik na próbki
  • blokada wylotu
  • regulacja szczeliny wylotu ziarna
  • sita perforowane
  • wentylator ssący
  • włącznik bukownika
  • cyklon
  • regulator przepływu powietrza
  • zespół napędowy
  • zbiornik zanieczyszczeń lotnych
  • pojemnik na frakcje po czyszczeniu
  • wyłącznik blokady
  • sito na zanieczyszczenia grube
  • układ czyszczący sita
  • wyłącznik bukownika
  • rama dla sit zapasowych

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.