Separator do badania zanieczyszczeń w zbożu

Zapytaj o cenę

Ważnym kryterium oceny jakości ziarna zbóż oraz nasion strączkowych i oleistych jest określenie ilości i rodzaju zanieczyszczeń ogółem, w tym nieużytecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz sporyszu. Obecność zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia w zbożach konsumpcyjnych powoduje w przetworach pogorszenie cech organoleptycznych, natomiast ziarno z zanieczyszczeniami, jak również ze szkodnikami traci w procesie przechowywania na wartości technologicznej.

Do mechanicznego, profesjonalnego i szybkiego oznaczania masy doczyszczonego ziarna zbóż, rzepaku i kukurydzy oraz zanieczyszczeń i szkodników służy separator typ SZD. Znalazł on szerokie zastosowanie w Polsce i krajach zachodnich.

Stanowi wyposażenie punktów skupu jako podstawowe urządzenie do oznaczania

 • masy doczyszczonego ziarna zbóż
 • zanieczyszczeń w zbożu
 • szkodników
oraz  laboratoriów celem przygotowania i oczyszczenia próbek zbóż lub rzepaku
przeznaczonych do dalszych badań jakości ziarna w całości lub po rozdrobnieniu.
Zasada działania polega na wprowadzeniu próbki ziarna 1000 g do bukownika celem wymieszania i ewentualnego usunięcia ostki (w jęczmieniu przez włączenia mieszacza) i poddaniu rozdziału na frakcje w toku kontynuacji sitowego procesu separacji. Czas przebywania próbki w bukowniku zależy od rodzaju zboża lub nasion i powinien być ustalony przez technologa. Istnieje możliwość wyłączenia bukownika za pomocą dźwigni. Po zwolnieniu odpowiedniego przycisku próbka wysypuje się na sito górne szczeliną ustawioną za pomocą urządzenia regulującego. W trakcie przesypywania się na sito prąd powietrza wywołany przez wentylator unosi lekkie cząstki do cyklonu, a następnie osadza je w szklanym pojemniku. Zboże i nasiona opuszczające sito górne trafiają na sit dolne, gdzie kontynuowany jest proces separacji. Ziarno celne wpada do jednego pojemnika, pozostałe do drugiego pojemnika, natomiast słoma, kłosy i inne duże części roślinne, które nie zostały odseparowane pneumatycznie, pozostają na sicie umieszczonym na ostatnim zasypem sita. W ten sposób próbka zboża lub nasion zostaje rozdzielona na cztery frakcje z możliwością ustalenia % zawartości ziaren doczyszczonych stanowiących np. podstawę do zapłaty masy zboża:
 • ziarno doczyszczone
 • zanieczyszczenia lotne
 • zanieczyszczenia drobne
 • zanieczyszczenia grube

Określenia:

„Masa doczyszczonego ziarna” – masa ziarna pozostająca po wydzieleniu w separatorze zanieczyszczeń lżejszych, większych i mniejszych od ziarna badanego,
„Zanieczyszczenia” – składniki masy ziarna lub nasion wydzielone w procesie ich doczyszczania oraz wydzielone z doczyszczonego ziarna, nie będące dojrzałym, zdrowym, czystym i należycie wypełnionym ziarnem badanego rodzaju i gatunku.
„Zanieczyszczenia łatwe do wydzielenia” – składniki masy ziarna lub nasion wydzielone w procesie ich oczyszczania.
„Zanieczyszczenia trudne do wydzielenia” – składniki masy ziarna lub nasion określone w normie przedmiotowej dla danego badanego gatunku pozostające w doczyszczonym ziarnie lub nasionach.
„Szkodniki” – żywe szkodniki żerujące w ziarnie lub nasionach oraz ich stadia rozwojowe.
„Zaśniecenia” – porażenie ziarna pszenicy przez zarodniki śnieci cuchnącej lub zarodniki śnieci karłowej  wg PN-69/R-74016.

Parametry techniczne:

 • wymiary gabarytowe – 440 x 970 x 920 mm
 • ciężar – 50 kg
 • zasilanie – 230 V, 50 Hz, gniazdo 10A z kołkiem uziemiającym
 • moc – 380 W
 • ilość sit do jednej analizy – 3 szt
 • masa badanej próbki 1000 g
 • czas trwania próby – 60 s
 • sposób oddzielania zanieczyszczeń – pneumatyczno – sitowy
 • sposób rozdziału ziarna – sitowy dostosowany do wielu typów ziarna
 • wyposażenie dodatkowe – komplet sit do pszenicy, żyta, rzepaku, kukurydzy
 • ilość uzyskanych frakcji – 4
 • możliwość rozdrobnienia ostki
 • możliwość automatycznego czyszczenia sit
 • regulacja podawania próbki i wentylacji
 • urządzenie przeznaczone jest do pracy cyklicznej

Budowa separatora:

Separator składa się z kosza zasilającego z wbudowanym bukownikiem, kanału aspiracyjnego dla wydzielania lekkich zanieczyszczeń i trzech sit wymiennych do wydzielania zanieczyszczeń większych i mniejszych od badanego ziarna lub nasion.
Bukownik posiada sprzęgło, po załączeniu którego uruchamiany jest wał czyszczący. Jeśli zachodzi konieczność uruchomienia bukownika – ustawiamy rękojeść załączania bukownika w odpowiedniej pozycji.
W miarę zużywania się sprzęgła korzystamy z dalszych nr ustawienia sprzęgła. Wyłączony wałek bukownika jest wówczas, gdy rękojeść znajduje się w położeniu „0”.

Podzespoły robocze separatora:

a) kosz zasypowy z wbudowanym bukownikiem
– czas pracy bukownika sterowany ręcznie w sekundach – do 60 „± 5”
– szczelina zasilająca regulowana, skala w jednostkach umownych – od 1 do 15

b) aspiracja (wentylator, kanał aspiracyjny, cyklon)
–  prędkość powietrza regulowana, skala w jednostkach umownych – od 1 do 15

c) zespół sitowy (sita wymienne, oznakowane)
– sito piaskowe i ziarnowe (oznakowane cyframi arabskimi) o wym., mm – 300 x 350
– sito wstępne (wkładane do leja zsypowego dla ziarna oczyszczonego z drobnych zanieczyszczeń), mm – 200 x 277

Parametry sit dostosowanych do badanych próbek:

 
Rodzaj i gatunek
ziarna i nasion
Wymiary oczek w sitach, mm
Położenie przesłony
górne
Dolne
wstępne
szczelina zasilająca
aspiracja
 pszenica zwyczajna,
 jęczmień browarny
 
1,6 x 20
 
2,24 x 20
 
3,5 x 20
 
7 – 9
 
7 – 8
 żyto, pszenżyto,
 jęczmień kaszarski,  
 owies
 
1,4 x 20
 
d- 2,0
 
3,5 x 20
 
6 – 8
 
7 – 8
 rzepak               ozimy                          
 jary                        
1,0 x 20
0,7 x 20
drobne
1,0 x 20
0,7 x 20
drobne
 
d- 2,8
     grube
 
1 – 2
 
2 – 3
     lekkie

Czas pracy bukownika przy badaniu próbek ziarna zbóż:

 • z ościami i ze znaczną ilością niedołuszczonych kłosów – 60 s
 • z nielicznymi niedomłóconymi kłosami- 20 – 30 s
 • pozostałych – 0

Budowa:

 • obudowa urządzenia
 • pojemnik bukownik na próbki
 • blokada wylotu
 • regulacja szczeliny wylotu ziarna
 • sita perforowane
 • wentylator ssący
 • włącznik bukownika
 • cyklon
 • regulator przepływu powietrza
 • zespół napędowy
 • zbiornik zanieczyszczeń lotnych
 • pojemnik na frakcje po czyszczeniu
 • wyłącznik blokady
 • sito na zanieczyszczenia grube
 • układ czyszczący sita
 • wyłącznik bukownika
 • rama dla sit zapasowych

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.