Objętościomierz

Zapytaj o cenę

Objętościomierz laboratoryjny służy do badania objętości pieczywa podłużnego i okrągłego. Działanie aparatu oparte jest na pomiarze objętości ziarna prosa równej objętości badanego pieczywa. Aparat posiada zastosowanie w laboratoriach przemysłu piekarskiego do kontroli jakości pieczywa oraz procesów technologicznych. Jakość użytej mąki rzutuje na objętość pieczywa. Im większa objętość pieczywa, tym lepsza jest jego jakość.
Objętościomierz uniwersalny zbudowany jest z dwóch pojemników (podłużnego i okrągłego) połączonych ze sobą rurą szklaną zaopatrzoną w dwie osobne skale dla objętościomierza laboratoryjnego od 0 do 3200 ml). Urządzenie wypełnione jest ziarnem prosa w ilości dostosowanej do poziomu „0”. Sam pomiar polega na włożeniu próbki (pieczywa) do pojemnika górnego i dokonaniu obrotu urządzeniem o 180 °, a następnie odczytaniu na skali poziomu nasion odpowiadającemu objętości danej próbki (chleba). Ilość wypartego ziarna przez próbkę równa się objętości badanego pieczywa wyrażonej w mililitrach.

  Opis

  Objętość pieczywa jest bardzo istotną cechą jakościową świadczącą nie tylko o jakości podstawowego surowca jakim jest mąka, ale i o procesie technologicznym produkcji pieczywa zależnym również od obsługi (ludzi) i stanu parku maszynowego.

  Parametry techniczne:

  • wymiary – 1600 x 700 x 700 mm
  • ciężar – 21 lub 24 kg
  • wypełnienie   – nasiona prosa
  • skala – 0 – 1200  (próbne wypieki) ml lub 0 -3200 ml (przemysłowy)

  Budowa:

  • pojemnik na pieczywo podłużne i okrągłe (objętościomierz 0-3200 ml)
  • rura przesypowa zasuwy do regulacji poziomu prosa
  • łącznik pojemników
  • podstawa urządzenia
  • oś obrotu
  • kółka jezdne z hamulcem
  • skala odczytu
              Objętość pieczywa przeliczona na 100 g pieczywa
                                                  Vśr
                             V100    =    ——-   ×     100 ml
                                                  g
  gdzie:
              Vśr – objętość średnia w ml
              g     – masa w gramach 1 sztuki
              Obok w/w oblicza się też wydajność objętościową ze wzoru:
                                                         a ×   b
                                               x    =   ——-
                                                             c
  gdzie:
              x – objętość przypadająca na 100 g mąki (wydajność objętościowa)
              a – objętość pieczywa w ml
              b – wydajność ciasta (ciężar ciasta otrzymanego ze 100 g mąki)
              c – ciężar ciasta uformowanego do wypieku w gramach.

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.