Miernik bieli

Zapytaj o cenę

Przeznaczenie Miernika Bieli typ MB
Miernik bieli przeznaczony jest do pomiarów współczynnika odbicia światła próbek mąki oraz innych produktów spożywczych. Ustalona wartość współczynnika odbicia umożliwia zakwalifikowanie badanej próbki do wymogów stawianych w normach. Biel mąki określa jasność barwy, to jest stopień jej rozjaśnienia lub zaciemnienia. Zależy ona od 2-ch niezależnych czynników, jakimi są jasność oraz stopień żółtości. Stwierdzono, że sama jasność zależy m. in. od zawartości rozdrobnionej łuski w mące i stopnia granulacji. Natomiast stopień żółtości mąki wynika z zawartości karotenoidów i ksantofilu w pszenicy, jak też od intensywności ewentualnego bielenia mąki środkami tak naturalnymi jak i sztucznymi. Oznaczanie bieli na wniosek Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy wprowadzone zostało do Polskich Norm Nr PN-A-74029 w kwietniu 1999 po uprzednim zbadaniu precyzji metody na urządzeniach – miernikach bieli typ MB-3M. Ocenę uzyskanych wyników opracowano na podstawie ISO 5725: Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results.

  Opis

  Metoda działania:

  Metoda przy użyciu miernika MB-3M polega na pomiarze gęstości światła odbitego od powierzchni, na którą pada strumień świetny o długości fali 565 nm. Analiza gęstości światła odbitego względem gęstości światła padającego po przetworzeniu na sygnał elektryczny odbywa się w systemie mikroprocesorowym opartym na jednoukładowym procesorze SAB 80 C515A. Każdemu pomiarowi system przyporządkowuje kolejny numer (1-100), z którym wynik pomiaru jest wprowadzony do pamięci systemu wraz z informacjami dodatkowymi w postaci daty i godziny, w której był wykonywany. Obsługa tego typu miernika jest bardzo prosta. Polega na wciśnięciu przycisku ON/OFF i uzyskanie w ten sposób komunikacji z systemem mikroprocesorowym poprzez wyświetlacz alfanumeryczny oraz klawiaturę z czterema przyciskami. Wszystkie funkcje, tj.: pomiar, przegląd pomiarów, autokalibracja i zerowanie jak też wprowadzanie wartości wzorca odbywają się automatycznie przez naciśnięcie stosownego przycisku klawiszowego po uprzednim podłożeniu wzorca i wprowadzeniu go do pamięci bieli, a następnie dokonywaniu pomiarów bieli za pośrednictwem sondy umieszczonej bezpośrednio w analizowanej próbce mąki.
  Uzyskany odczyt jest wykazany bezpośrednio na czytniku lub drukarce przy czym dane są użyteczne i łatwe w przeliczeniu na typ mąki w oparciu o opracowaną tabelę dostosowaną do typów mąk handlowych w Polsce.

  Budowa:

  Miernik składa się z 2-ch zasadniczych części, to jest głowicy pomiarowej, wyposażonej w źródło promieniowania oraz elektrycznej przystawki wyposażonej we wskaźnik cyfrowy umożliwiający bezpośredni odczyt bieli odbicia światła z dokładnością do dziesiątych części.
  Do miernika dołączony jest legalizowany wzorzec bieli ze spieku proszku PTFE wykonany przez Główny Urząd Miar w Warszawie. Do każdego wzorca dołączone jest świadectwo wzorcowania, zawierające dane o współczynniku odbicia, przy czym wartością uwzględniana przy zapisie do pamięci systemu jest wielkość podkreślona. Miernik bieli mąki standardowo wyposażony jest w jeden wzorze bieli, jednakże na życzenie klienta może być wyposażony we wzorzec rezerwowy, stanowiący zapas na wypadek uszkodzenia lub przekazania do legalizacji wzorca podstawowego.

  Zastosowanie:

  • w młynarstwie i piekarstwie do badania bieli mąki wg PN-A-74029 (zamiast oznaczania zawartości popiołu)
  • w fabrykach drożdży do badania bieli drożdży
  • w przetwórstwie ziemniaczanym do badania bieli skrobi
  • w przemyśle spożywczym do badania bieli artykułów cukierniczych
  • w piwowarstwie do badania barwy piwa
  • w przetwórstwie owocowo-warzywnym do badania barwy owoców
  • w przemyśle tłuszczowym do badania barwy olejów i tłuszczów roślinnych
  • w przemyśle mięsnym do określania barwy mięsa

  Zastosowanie:

  • zakres pomiarów 30 – 100%
  • dokładność ± 0,5%
  • długość fali 565 ± 10 µm
  • wzorzec bieli spiek proszku PTFE wykonany prze GUM
  • zakres temperatur pracy 18-30ºC
  • zasilanie
  • wewnętrzne z akumulatora 6 V / 1,2 Ah
  • zewnętrzne z sieci 230V/50 Hz
  • zasilacz 13 V / 0,3 A
  • stopień ochronności B
  O przydatności mierników i dokładności pomiarów świadczą też analizy okrężne specjalnie wykonane wśród licznych użytkowników wykorzystujących urządzenia w praktyce kontroli surowców i produktów końcowych.

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.