Farinotom

Zapytaj o cenę

Szklistość świadczy dobitnie o wartości technologicznej ziarna, gdyż wiąże się to z dużą zawartością białek glutenowych, a więc decyduje w dużym stopniu o wartości wypiekowej pszenic chlebowych, które są szczególnie poszukiwane i wyżej oceniane. W ziarnie jęczmienia browarnego sytuacja jest odwrotna, gdyż szklistość nie tylko utrudnia proces słodowania, ale powoduje także mętnienie piwa, co jest zjawiskiem niepożądanym i szkodliwym dla jakości. Do określania stopnia szklistości lub mączystości wyrażonej w % służy farinotom.

  Opis

  Zasada działania:

  Zasada oznaczania polega na cięciu jednocześnie 50 ziaren (poprzecznym lub wzdłużnym) oraz na obliczeniu ilości ziaren o bielmie całkowicie lub częściowo szklistym na powierzchni przekroju. Próbkę do oznaczania ziaren szklistych w ilości około 50 g należy przygotować z frakcji ziarna oczyszczonego w separatorze. Wilgotność ziarna nie powinna przekraczać 16%.

  Parametry techniczne:

  • wymiary 120 x 280 x 240 mm
  • ciężar 2 kg

  Określenia wg PN-70/R-74008:

  • ziarna szkliste – ziarna o spoistej szklisto rogowej strukturze bielma  mącznego, przeświecające przy podświetlaniu,
  • szkliste ziarna pszenicy – ziarna pszenicy o bielmie szklistym całkowicie albo co najmniej ¾ powierzchni przekroju lub ziarna jednolicie przeświecającego przy podświetlaniu,
  • częściowo szkliste ziarna pszenicy – ziarna pszenicy, które przy podświetlaniu przeświecają  niecałkowicie, albo co najmniej na połowie powierzchni,
  • szkliste ziarna jęczmienia browarnego – ziarna, które po namoczeniu przez 24 godz. i po wysuszeniu mają bielmo szkliste całkowicie lub co najmniej na ¾ powierzchni przekroju,
  • półszkliste ziarna jęczmienia browarnego – ziarna, które po namoczeniu przez 24 godz. i wysuszeniu mają bielmo szkliste w granicach ¼ do ¾ powierzchni przekroju.

  Wykonanie oznaczenia:

  A – przygotowanie ziarna:
  • ziarno pszenicy o wilgotności ponad 16 % należy dosuszyć w temperaturze nie przekraczającej 45 ° C,
  • ziarno jęczmienia browarnego moczyć przez 24 godz. w wodzie o temperaturze pokojowej, następnie wysuszyć w temperaturze nie przekraczającej 40 ° C do wilgotności poniżej 16 %.
  B – przygotowanie (zestawienie) farinotomu:
  • zamocować podstawę (2) farinotomu do narożnika płyty stołu laboratoryjnego przy użyciu ścisku śrubowego (9),
  • wprowadzić do prowadnicy(10) płytki przecinające 3 i 4 z otworami tak, aby otwory płytek pokrywały się ze sobą.
  C – wykonanie badania
  • zestaw płytek przecinających zanurzyć w masie ziarna celem samoczynnego wypełnienia otworów badanym ziarnem – nadmiar ziaren usunąć. Czynność powyższą sprawdzić wizualnie – czy wszystkie otwory w zestawie płytek (50) zostały wypełnione badanym ziarnem, ewentualne braki uzupełnić przez dodatkowe dosypanie ziarnem z ponownym usunięciem nadmiaru,
  • zestaw płytek z ziarnem umieścić w łożu podstawy farinotomu (11),
  • dokonać cięcia ziarna rozdzielając płytki przecinające 3 i 4 krzywką prowadzącą (7) przez dokonanie obrotu ramieniem dźwigni (6).
  D – wyniki badań
  • wizualnie dokonać oględzin badanego ziarna z jednoczesnym policzeniem ilości ziaren szklistych,
  • przy badaniu jęczmienia browarnego policzyć oddzielnie ziarna szkliste i półszkliste, a następnie obliczyć ilość ziaren szklistych (a) wg wzoru
                                                                           p
                                                             a = s + —
                                                                           2
                    gdzie:
                          s – liczba ziaren szklistych
                          p – liczba ziaren półszklistych
  • ilość ziaren szklistych pszenicy lub jęczmienia (x) obliczyć w procentach wg wzoru:
                                                          2 (a1 + a2 + …… an)
                                     x          =        ————————-
                                                                          n
        gdzie:
                          a1, a 2 …….. a n – ilość ziaren szklistych oznaczona w kolejnych powtórzeniach
                          n                        – liczba powtórzeń
  E – interpretacja wyników
  • w praktyce najczęściej spotyka się pszenicę o różnej szklistości. Odmiana Izolda charakteryzuje się 100 % zawartością ziaren szklistych, natomiast odmiana Kobra należy do pszenic 100 % nieszklistych – mączystych
  • producenci makaronów zabiegają o mąkę z pszenicy bardzo szklistej,
  • piekarstwo chętnie produkuje pieczywo z maki pochodzącej z pszenic o szklistości ok. 70 – 80 %,
  • ciastkarstwo dla wielu asortymentów wybiera mąki z pszenic mączystych lub nieznacznie szklistych.
  W skupie spotykamy najczęściej pszenice mączysto-szkliste w procentach uzależnionych od pochodzenia ziarna siewnego najczęściej z ominięciem central nasiennych.
  Dla ułatwienia rozdziału małych próbek pszenic szklistych od mączystych wykonano w ZBPP urządzenie rozdzielające próbkę i liczące.
  Prowadzone badania zmierzają do opracowania przemysłowego urządzenia przydatnego np. w stacjach nasiennictwa i hodowli zbóż.

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.