Skip to main content

Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o.

ul. Startowa 2
85-744 Bydgoszcz
email: biuro@sadkiewicz.edu.pl

Informujemy, iż 31.01.2018r. firma Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. podpisała umowę o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu „Fundusz Badąń i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pt. “Inteligentna platforma hybrydowego kształcenia zawodowego w branży żywnościowej”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.02.2018-15.07.2018r.

Całkowita wartość projektu brutto 123.000 PLN
Kwota dofinansowania w ramach FBiW-VB 80.000 PLN

Celem i efektem głównym przedsięwzięcia jest identyfikacja zmiennych wpływających na zapotrzebowanie bezpośredniego uczestnictwa nauczyciela w procesie kształcenia zawodowego, opracowanie algorytmu decyzyjnego oraz zbudowanie inteligentnej platformy hybrydowego kształcenia zawodowego w celu zwiększenia popularności kształcenia zawodowego. Przedsięwzięcie będzie polegać na zakupie usługi od jednostki naukowej obejmującej poniższe prace badawczo-rozwojowe:

  1. Identyfikacja zmiennych wpływających na zapotrzebowanie bezpośredniego uczestnictwa nauczyciela w procesie kształcenia zawodowego,
  2. Opracowanie algorytmu decyzyjnego w celu zwiększenia popularności kształcenia zawodowego,
  3. Implementacja narzędzi klasy Business Intelligence wspierających procesy podejmowania decyzji dotyczących konieczności bezpośredniego uczestnictwa nauczyciela w procesie kształcenia zawodowego,
  4. Opracowanie specjalnych programów szkoleniowych, uwzględniających naukę wypieku tradycyjnego pieczywa oraz przygotowania regionalnych potraw w celu zachowania dziedzictwa kulinarnego i kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego
  5. Zbudowanie inteligentnej platformy hybrydowego kształcenia zawodowego.

Przedsięwzięcie ma charakter innowacyjny, gdyż na rynku dostępnych jest wiele platform edukacyjnych oraz e-learingowych, ale żadna z nich nie posiada zaimplementowanych narzędzi klasy BI wspierających procesy podejmowania decyzji. .

Powstały produkt będzie konkurencyjny w regionie i polskim rynku.