Skip to main content

„Zanim urośnie pomyśl o badaniu”- szkolenie w zakresie kontroli jakości zbóż

 • Instytut Sadkiewicza CPKZ
 • 2023-09-05 9:00 do 2023-09-06 17:00
 • DR Józef Sadkiewicz
 • 48523650520

Contact event manager

1 2 3 4

Tickets details

 • Sorry, Event passed
View cart
Thank you Kindly

„Zanim urośnie pomyśl o badaniu”- szkolenie w zakresie kontroli jakości zbóż

Instytut Sadkiewicza CPKZ

2023-09-05 9:00 do 2023-09-06 17:00
5 września 2023

000000

DR Józef Sadkiewicz

48523650520

jozefsadkiewicz@gmail.com

Organizer's other events

„Zanim urośnie pomyśl o badaniu”- szkolenie w zakresie kontroli jakości zbóż

Instytut Sadkiewicza CPKZ

2023-09-05 9:00 do 2023-09-06 17:00
5 września 2023

PRINT

Jesteś właścicielem skupu zbóż? Pracujesz ze zbożem? Chcesz zdobyć umiejętności pozwalające na kontrolę jakości zboża które posiadasz? A może zastanawiasz jak zidentyfikować zanieczyszczenia lub szkodniki?

Niezależnie od tego czy dopiero zaczynasz czy potrzebujesz rozszerzyć swoją wiedzę zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego poznasz charakterystykę zbóż oraz  nauczysz się interpretować wyniki badań. Dowiesz się jak przechowywać zboże aby uniknąć pogorszenia jego jakości. Zdobędziesz wiedzę jakie szkodniki mogą w nim występować, jak je zidentyfikować i jak zapobiegać ich występowaniu.

Warsztaty pozwolą Państwu poznać metodykę pobierania próbek zbóż i sposoby jego badania zgodnie z obowiązującymi normami.

Zakres tematyczny: szkolenia 2 dniowego

DZIEŃ I 

ZBOŻA CHARAKTERYSTYKA ZBÓŻ: Cechy organoleptyczne (kolor, zapach, masa 1000 ziaren), Znaczenie gospodarcze-przeznaczenie wybranych zbóż: PSZENICA (Tryticum) ŹYTO (Secale) JĘCZMIEŃ (Hordeum) OWIES (Avena) PSZENŻYTO (Triticale) KUKURYDZA (Zea mays) PROSO (Panicum ) GRYKA (Fagopyrum esculentum)

ZANIECZYSZCZENIA W ZBOŻACH: Zanieczyszczenia zbóż: mikotoksyny i metale ciężkie, pestycydy: Rozporządzenia (WE), Regulacje, Najwyższe dopuszczone poziomy, Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ( informacje ogólne).

SZKODNIKI MAGAZYNOWE w zbożach na wybranych przykładach: Wołek zbożowy, Trojszyk ulec, Mól ziarniak, Mól ziarniak, Mklik mączny, Rozkruszek.

ZIARNO ZBÓŻ I PRZETWORY ZBOŻOWE POBIERANIE PRÓBEK: Definicje: partia, pobieranie próbek, próbka pierwotna, próbka ogólna, próbka laboratoryjna, Homogenizacja, produkt w opakowaniu, błąd pobierania próbek.

ETAPY POBIERANIA PRÓBEK: Pobranie próbek pierwotnych w określonej liczbie, Tworzenie próbki ogólnej, Homogenizacja próbki ogólnej, Redukcja próbki ogólnej do próbki laboratoryjnej.

SPRZĘT I PRZYBORY DO POBIERANIA PRÓBEK: mechaniczne lub ręczne:

METODY POBIERANIA PRÓBEK- POBIERANIE PRÓBEK Z PARTII PRODUKTÓW LUZEM W PRZEPŁYWIE URZĄDZENIA na wybranych przykładach: (próbnik poprzeczny strumieniowy, próbnik poprzeczny cylindryczny, próbnik poprzeczny cylindryczny, urządzenia próbnik strumieniowy wahadłowy typu ślimakowego, próbnik obrotowy stożkowy, próbnik czerpakowy)

POBIERANIE PRÓBEK Z PARTII STATYCZNYCH LUZEM: schemat poboru próbki (siatka, koperta: 3, 5, 8, 25) dla ładunków „jednoczęściowych” np. wywrotka, naczepa, dla ładunków w zestawie samochód ze skrzynią i przyczepą.

MASA PRÓBKI LABORATORYJNEJ pobieranie próbek ziarna w przepływie mechanicznie lub ręcznie: masa próbki pierwotnej, liczba min próbek pierwotnych, liczba min próbek laboratoryjnych, masa próbki laboratoryjnej od innych badań.

POBIERANIE PRÓBEK Z PARTII STATYCZNYCH ZIARNA LUZEM ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU (naczepa, samochód, cysterna, wagon) lub magazynów płaskich: wielkość partii lub partii częściowej, masa próbki pierwotnej, liczba min próbek pierwotnych- ilość punktów, minimalna masa próbki laboratoryjnej do oznaczania subst. skażących, masa próbki laboratoryjnej od innych badań.

POBIERANIE PRÓBEK Z PARTII W PRZEPŁYWIE przetworów zbożowych i innych produktów zbożowych: masa próbki pierwotnej, liczba min próbek pierwotnych, liczba min próbek laboratoryjnych, masa próbki laboratoryjnej od innych badań.

PRÓBKA LABORATORYJNA: Homogenizacja próbki przed jej rozdzieleniem, Rozdzielenie próbki ogólnej, Metoda formowania stożka i podziału na ćwiartki, Rozdzielacze: np. krzyżak, wieloszczelinowe, stożkowe, mechaniczne obrotowe.

SPOSOBY KONSERWACJI ZIARNA: czyszczenie, przesiewanie, suszenie, schładzanie, przewietrzanie PRZECHOWYWANIE ZIARNA ZBÓŻ normy i zalecenia inf. podstawowe. Ogólne zalecenia dotyczące składowania ziarna, praktyczne zalecenia, sprawdzanie porażenia przez szkodniki. Przechowywanie ziarna zbóż: w magazynach płaskich, wymagania dla budynków

 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ OWADÓW I ROZTOCZY: otoczenie budynku, podłogi/posadzki, ściany, dach itp.

DZIEŃ II

ZBOŻA WYMAGANIA JAKOŚCIOWE: Wymagania jakościowe poszczególnych gatunków zbóż określane przez normy oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

METODYKA BADAŃ JAKOŚCI ZBÓŻ I KUKURYDZY: Obowiązujące normy określające zakres i metodykę badań zbóż.

WILGOTNOŚĆ: Metodyka oraz zastosowanie rutynowej metody odwoławczej do oznaczenia wilgotności zbóż.

Oznaczenie wilgotności dla rozdrobnionego i całego ziarna kukurydzy.

OZNACZENIE ZANIECZYSZCZEŃ: Omówienie metodyki wykonywania oznaczenia przy użyciu sit ręcznych oraz separatora mechanicznego, dobór odpowiednich sit. Określenie zawartości ziarna doczyszczonego, zanieczyszczeń oraz szkodników.

OZNACZENIE BESATZ: Sprzęt i przygotowanie próbki do analizy. Identyfikacja i klasyfikacja uszkodzeń ziarna. Wyrażanie wyników oznaczenia. W tym identyfikacja wszystkich składników próbki innych niż ziarna zboża podstawowego m.in.: zanieczyszczenia ziarnowe, ziarna poślednie, nasiona obce, ziarna niezdrowe itd.. Dopuszczalne zakresy wartości.

NASIONA TOKSYCZNE I SZKODLIWE: Identyfikacja najczęściej spotykanego materiału obcego w zbożu.

Klasyfikacja nasion toksycznych i szkodliwych. Dopuszczalne ilości.

SZKLISTOŚĆ ZIARNA: Wstępne określenie jakości ziarna pszenicy i jęczmienia na podstawie zawartości ziaren szklistych i mączystych. Metodyka badania i interpretacja wyników.

GĘSTOŚĆ ZIARNA W STANIE ZASYPOWYM ZWANEJ MASĄ HEKTOLITROWĄ: Metodyka wykonania oznaczenia. Manualne automatyczne, mechaniczne elektroniczne przyrządy pomiarowe do oznaczania masy hektolitrowej. Interpretacja wyników oznaczenia gęstości zbóż (pszenicy, jęczmienia, owsa, żyta).

WYRÓWNANIA ORAZ CELNOŚĆ: Metodyka wykonania oznaczenia celności i wyrównania jęczmienia browarnego oraz jęczmienia i owsa do przetwórstwa. Wyrażanie wyników.

MASA TYSIĄCA ZIAREN: Wykonanie badania. Ocena jakości ziarna pod kątem materiału siewnego na podstawie masy tysiąca ziaren

LICZBA OPADANIA (OZNACZENIE AKTYWNOŚCI ALFA-AMYLAZY): Przygotowanie próbki do badania. Metodyka wykonania oznaczenia. Interpretacja wyników. Czynniki wpływające na wyniki liczby opadania.

 OZNACZENIE WSKAŹNIKA SEDYMENTACYJNEGO –TEST ZELENY’EGO: Przygotowanie próbki oraz odczynników. Metodyka wykonania oznaczenia. Interpretacja wyników, ocena jakości oraz wartości wypiekowej ziarna.

ZAWARTOŚĆ BIAŁKA: Oznaczenie zawartości azotu z przeliczeniem na zawartość białka metodą Kjeldahla.

 

Interpretacja wyników.

WZÓR ŚWIADECTWA ANALIZY: Zabezpieczanie próbek

Na zakończenie TEST wiedzy: teoretyczny oraz praktyczny

 

Szkolenie odbywa się od godz 9:00 – 17:00 ( w tym 2 przerwy kawowe oraz przerwa na lunch).

PODCZAS SZKOLENIA ZAPEWNIAMY

 • Przekazanie szczegółowej wiedzy z tematyki badania zbóż
 • Możliwość przeprowadzenia oznaczeń w profesjonalnym laboratorium pod okiem specjalisty
 • Materiały dydaktyczne i biurowe
 • Fartuch na czas szkolenia
 • Przerwę kawa-herbatę
 • Certyfikat ukończenie szkolenia

Zachęcamy

 

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE:

 • Prezentacja pieczywa ozdobnego: kształty, formy oraz przykłady zastosowań itp.Dziś kręci piekarzy, giełdę, jaki i domowych pasjonatów. Do „tanga trzeba dwojga”, czyli współpracy nauki i praktyki, aby nie przeholować z fortyfikacją (ulepszaniem) i zagwarantować jakość i zdrowotność.
Błyszcząca, chrupiąca skórka i pyszny miękisz! Oprócz oczywistych korzyści dla zdrowia, pieczenie chleba przynosi również relaks i fascynację wynikiem, gdyż każdy wypiekany chleb jest nieco inny.
Zapewniamy, że pieczenie chleba to fascynująca umiejętność. Za każdym razem, gdy pracujesz nad własnym ciastem, zastanawiasz się “Jak będzie tym razem?”. Teraz jest Twój czas na naukę.

“Praktyka jest najlepszym Nauczycielem” jak mawiał słynny filozof Cyceron.

Młynki laboratoryjne

PODCZAS SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Stanowisko pracy wyposażone w potrzebny sprzęt
 • Surowce niezbędne podczas szkolenia
 • Materiały dydaktyczne i biurowe
 • Fartuch na czas szkolenia
 • przerwę kawa-herbatę, dostępne w lobby
 • Certyfikat ukończenie szkolenia

PROSIMY O ZABRANIE:

 • Wygodnego obuwia
 • Kitla lub czarnego / białego t-shirtu

 

UWAGA – JEŚLI NIE ZBIERZE SIĘ MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW NA 7 DNI PRZED DATĄ SZKOLENIA, MOŻE ONO ZOSTAĆ ODWOŁANE LUB PRZENIESIONE NA INNY TERMIN.

Miejsce warsztatów: Instytut Sadkiewicza ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz
Trenerzy: Prof. dr hab inż.Kazimierz Sadkiewicz, dr Józef Sadkiewicz, mgr. inż Katarzyna Delik
Szkolenie odbywa się:  od godz. 9:oo – 17:oo
Poziom szkolenia: zaawansowany oraz dla pasjonatów

 

♦ chcących uzupełnić i poszerzyć informację praktyczne i teoretyczne

Dr nauk rolniczych (Rozprawa doktorska na Wydziale Biotechnologii i Rolnictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy -wcześniej ATR).

Myśliwy członek PZŁ z wieloletnim stażem i doświadczeniem- posiada uprawnienia selekcjonerskie.

Rzeczoznawca (próbobiorca) w zakresie pobieranie próbek dziczyzny. Egzamin Państwowy GIJHARS w Warszawie

Specjalista ds. żywienia klinicznego i dla sportowców (ukończył studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej w sporcie i rekreacji na UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy -Wydział Nauk o Zdrowiu).

 

Zielarz- fitoterapeuta ( ukończył studia podyplomowe w zakresie Rośliny lecznicze-pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce”na  Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii.na UTP  w Bydgoszczy)

Magister wychowania fizycznego –studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.

Rzeczoznawca (próbobiorca)- w zakresie pobieranie próbek pieczywa oraz ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i ich przetworów. Egzamin Państwowy GIJHARS w Warszawie

Nauczyciel  akademicki -Adiunkt na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemiczne UTP w Bydgoszczy w Zakładzie Technologii i Inżynierii Przemysłu Spożywczego.

 

Założyciel i wykładowca w Instytucie Sadkiewicza- CPKZ niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działając w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

 

Uczestnik licznych szkoleń, warsztatów oraz konferencji z zakresu żywienia, piekarstwa, zbóż oraz zdrowia.

 

Doświadczenie związane z oceną jakości żywności i jej wpływu na zdrowie człowieka zdobywał w czasie dwudziestu pięciu lat pracy praktycznej z przemysłem i współpracy z naukowcami z uczelni wyższych.

W Instytucie udziela indywidualnych konsultacji żywieniowych, a we własnym profesjonalnym studio kulinarnym  pokazuje jak przygotować je w sposób zdrowy i bezpieczny wg programu autorskiego:

Matka natura a Ortho –kuchnia wg. Sadkiewicza

 

Zachęcam i do zobaczenia w

 • Instytucie Sadkiewicza ul. Startowa 2,  w Bydgoszczy

Telefon kontaktowy: +48 52 365 05 10

e-mail:jozefsadkiewicz@gmail.com