Skip to main content

Szkolenie z zakresu pobierania prób, magazynowania i kontrola jakości zbóż

 • Instytut Sadkiewicza CPKZ
 • 2023-11-21 9:00 do 2023-11-22 17:00
 • DR Józef Sadkiewicz
 • 48523650520

Contact event manager

1 2 3 4

Tickets details

 • Sorry, Event passed
View cart
Thank you Kindly

Szkolenie z zakresu pobierania prób, magazynowania i kontrola jakości zbóż

Instytut Sadkiewicza CPKZ

2023-11-21 9:00 do 2023-11-22 17:00
21 listopada 2023

000000

DR Józef Sadkiewicz

48523650520

jozefsadkiewicz@gmail.com

Organizer's other events

Szkolenie z zakresu pobierania prób, magazynowania i kontrola jakości zbóż

Instytut Sadkiewicza CPKZ

2023-11-21 9:00 do 2023-11-22 17:00
21 listopada 2023

PRINT

Jesteś właścicielem skupu zbóż? Pracujesz ze zbożem? Chcesz zdobyć umiejętności pozwalające na kontrolę jakości zboża które posiadasz? A może zastanawiasz jak zidentyfikować zanieczyszczenia lub szkodniki?

Niezależnie od tego czy dopiero zaczynasz czy potrzebujesz rozszerzyć swoją wiedzę zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego poznasz charakterystykę zbóż oraz  nauczysz się interpretować wyniki badań. Dowiesz się jak przechowywać zboże aby uniknąć pogorszenia jego jakości. Zdobędziesz wiedzę jakie szkodniki mogą w nim występować, jak je zidentyfikować i jak zapobiegać ich występowaniu.

Warsztaty pozwolą Państwu poznać metodykę pobierania próbek zbóż i sposoby jego badania zgodnie z obowiązującymi normami. magazynowania i kontroli jakości zbóż

Zakres tematyczny: szkolenia 2 dniowego

PRZECHOWYWANIE ZIARNA ZBÓŻ: normy i zalecenia informacje podstawowe.

PRZECHOWYWANIE ZIARNA ZBÓŻ I ROŚLIN STRĄCZKOWYCH: Ogólne zalecenia
dotyczące składowania ziarna, praktyczne zalecenia, sprawdzanie porażenia przez szkodniki.

PRZECHOWYWANIE ZIARNA ZBÓŻ: w magazynach płaskich, wymagania dla budynków

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ OWADÓW I ROZTOCZY: otoczenie budynku,
podłogi/posadzki, ściany, dach itp.

WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW: M.IN.: wialnie , suszarnie ,, „napowietrzacze”– napowietrzanie
podłogowe z blach płaskich lub napowietrzanie rurowe teleskopowe poziome lub pionowe ,
sondy do pobierania prób.

URZĄDZENIA DO MONITOROWANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIE: sondy, zgłębniki,
termometry, higrometry, pomiary, temperatury i wilgotności etc.

ZBOŻA CHARAKTERYSTYKA ZBÓŻ: Cechy organoleptyczne (kolor, zapach, masa 1000 ziaren),
Znaczenie gospodarcze-przeznaczenie wybranych zbóż: PSZENICA (Tryticum) ŹYTO (Secale) JĘCZMIEŃ
(Hordeum) OWIES (Avena) PSZENŻYTO (Triticale) KUKURYDZA (Zea mays) PROSO (Panicum ) GRYKA
(Fagopyrum esculentum) .

ZANIECZYSZCZENIA W ZBOŻACH: Zanieczyszczenia zbóż: mikotoksyny i metale ciężkie, pestycydy:
Rozporządzenia (WE), Regulacje, Najwyższe dopuszczone poziomy, Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia (
informacje ogólne).

SZKODNIKI MAGAZYNOWE w zbożach na wybranych przykładach: Wołek zbożowy, Trojszyk ulec, Mól
ziarniak, Mól ziarniak, Mklik mączny, Rozkruszek.

ZIARNO ZBÓŻ I PRZETWORY ZBOŻOWE POBIERANIE PRÓBEK: Definicje: partia, pobieranie
próbek, próbka pierwotna, próbka ogólna, próbka laboratoryjna, Homogenizacja, produkt w opakowaniu, błąd
pobierania próbek.

ETAPY POBIERANIA PRÓBEK: Pobranie próbek pierwotnych w określonej liczbie, Tworzenie próbki
ogólnej, Homogenizacja próbki ogólnej, Redukcja próbki ogólnej do próbki laboratoryjnej.

SPRZĘT I PRZYBORY DO POBIERANIA PRÓBEK: mechaniczne lub ręczne:

METODY POBIERANIA PRÓBEK- POBIERANIE PRÓBEK Z PARTII PRODUKTÓW LUZEM W
PRZEPŁYWIE URZĄDZENIA na wybranych przykładach: (próbnik poprzeczny strumieniowy, próbnik
poprzeczny cylindryczny, próbnik poprzeczny cylindryczny, urządzenia próbnik strumieniowy wahadłowy typu
ślimakowego, próbnik obrotowy stożkowy, próbnik czerpakowy).

POBIERANIE PRÓBEK Z PARTII STATYCZNYCH LUZEM: schemat poboru próbki (siatka, koperta: 3, 5,
8, 25) dla ładunków „jednoczęściowych” np. wywrotka, naczepa, dla ładunków w zestawie samochód ze skrzynią
i przyczepą.

MASA PRÓBKI LABORATORYJNEJ pobieranie próbek ziarna w przepływie mechanicznie lub ręcznie:
masa próbki pierwotnej, liczba min próbek pierwotnych, liczba min próbek laboratoryjnych, masa próbki
laboratoryjnej od innych badań.

POBIERANIE PRÓBEK Z PARTII STATYCZNYCH ZIARNA LUZEM ORAZ ŚRODKÓW
TRANSPORTU (naczepa, samochód, cysterna, wagon) lub magazynów płaskich: wielkość partii lub partii
częściowej, masa próbki pierwotnej, liczba min próbek pierwotnych- ilość punktów, minimalna masa próbki
laboratoryjnej do oznaczania subst. skażących, masa próbki laboratoryjnej od innych badań.

POBIERANIE PRÓBEK Z PARTII W PRZEPŁYWIE przetworów zbożowych i innych produktów
zbożowych: masa próbki pierwotnej, liczba min próbek pierwotnych, liczba min próbek laboratoryjnych, masa
próbki laboratoryjnej od innych badań.

PRÓBKA LABORATORYJNA: Homogenizacja próbki przed jej rozdzieleniem, Rozdzielenie próbki ogólnej,
Metoda formowania stożka i podziału na ćwiartki, Rozdzielacze: np. krzyżak, wieloszczelinowe, stożkowe,
mechaniczne obrotowe.
SPOSOBY KONSERWACJI ZIARNA: czyszczenie, przesiewanie, suszenie, schładzanie, przewietrzanie.

PRZECHOWYWANIE ZIARNA ZBÓŻ normy i zalecenia inf. podstawowe. Ogólne zalecenia dotyczące
składowania ziarna, praktyczne zalecenia, sprawdzanie porażenia przez szkodniki. Przechowywanie ziarna zbóż: w
magazynach płaskich, wymagania dla budynków

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ OWADÓW I ROZTOCZY: otoczenie budynku,
podłogi/posadzki, ściany, dach itp.

ZBOŻA WYMAGANIA JAKOŚCIOWE: Wymagania jakościowe poszczególnych gatunków zbóż określane
przez normy oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

METODYKA BADAŃ JAKOŚCI ZBÓŻ: Obowiązujące normy określające zakres i metodykę badań zbóż.

WILGOTNOŚĆ: Metodyka oraz zastosowanie rutynowej metody odwoławczej do oznaczenia wilgotności zbóż.
Oznaczenie wilgotności dla rozdrobnionego ziarna zbóż, całego ziarna kukurydzy, nasion roślin bobowatych.

OZNACZENIE ZANIECZYSZCZEŃ: Omówienie metodyki wykonywania oznaczenia przy użyciu sit ręcznych
oraz separatora mechanicznego, dobór odpowiednich sit. Określenie zawartości ziarna doczyszczonego,
( zbóż, kukurydzy, bobowatych ) zanieczyszczeń oraz szkodników.

OZNACZENIE BESATZ: Sprzęt i przygotowanie próbki do analizy. Identyfikacja i klasyfikacja uszkodzeń
ziarna. Wyrażanie wyników oznaczenia. W tym identyfikacja wszystkich składników próbki innych niż ziarna
zboża podstawowego m.in.: zanieczyszczenia ziarnowe, ziarna poślednie, nasiona obce, ziarna niezdrowe itd..
Dopuszczalne zakresy wartości.

NASIONA TOKSYCZNE I SZKODLIWE: Identyfikacja najczęściej spotykanego materiału obcego w zbożu.
Klasyfikacja nasion toksycznych i szkodliwych. Dopuszczalne ilości.

SZKLISTOŚĆ ZIARNA: Wstępne określenie jakości ziarna pszenicy i jęczmienia na podstawie zawartości
ziaren szklistych i mączystych. Metodyka badania i interpretacja wyników.

GESTOŚĆ ZIARNA W STANIE ZASYPOWYM ZWANEJ MASĄ HEKTOLITROWĄ: Metodyka wykonania
oznaczenia. Manualne automatyczne, mechaniczne elektroniczne przyrządy pomiarowe do oznaczania masy
hektolitrowej. Interpretacja wyników oznaczenia gęstości zbóż (pszenicy, jęczmienia, owsa, żyta).

WYRÓWNANIA ORAZ CELNOŚĆ: Metodyka wykonania oznaczenia celności i wyrównania jęczmienia
browarnego oraz jęczmienia i owsa do przetwórstwa. Wyrażanie wyników.

MASA TYSIĄCA ZIAREN: Wykonanie badania. Ocena jakości ziarna pod kontem materiału siewnego na
podstawie masy tysiąca ziaren.

METODY ROZDRABNIANIA ORAZ BADANIA ORGANOLEPTYCZNE ŚRUTY.

LICZBA OPADANIA (OZNACZENIE AKTYWNOŚCI ALFA-AMYLAZY): Przygotowanie próbki do badania.
Metodyka wykonania oznaczenia. Interpretacja wyników. Czynniki wpływające na wyniki liczby opadania.

BIAŁKO: Oznaczenie zawartości azotu z przeliczeniem na zawartość białka metodą Kjeldahla. Interpretacja
wyników.
LICZBA OPADANIA (OZNACZENIE AKTYWNOŚCI ALFA-AMYLAZY): Przygotowanie próbki do
badania. Metodyka wykonania oznaczenia. Interpretacja wyników. Czynniki wpływające na wyniki liczby
opadania.

ILOŚĆ I JAKOŚĆ GLUTENU: Przygotowanie próbki. Ocena punktowa stopnia adhezji. Oznaczenie ilości
glutenu mokrego metodą ręczną i mechaniczną. Rozpływalność jak wskaźnik jakości glutenu. Interpretacja
wyników, określenie jakości i przeznaczenia mąki na podstawie wyników.

Interpretacja wyników.

WZÓR ŚWIADECTWA ANALIZY: Zabezpieczanie próbek

Na zakończenie TEST wiedzy: teoretyczny oraz praktyczny

 

Szkolenie odbywa się od godz 9:00 – 17:00 ( w tym 2 przerwy kawowe oraz przerwa na lunch).

PODCZAS SZKOLENIA ZAPEWNIAMY

 • Przekazanie szczegółowej wiedzy z tematyki badania zbóż
 • Możliwość przeprowadzenia oznaczeń w profesjonalnym laboratorium pod okiem specjalisty
 • Materiały dydaktyczne i biurowe
 • Fartuch na czas szkolenia
 • Przerwę kawa-herbatę
 • Certyfikat ukończenie szkolenia

Zachęcamy

 

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE:

Młynki laboratoryjne

PODCZAS SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Stanowisko pracy wyposażone w potrzebny sprzęt
 • Surowce niezbędne podczas szkolenia
 • Materiały dydaktyczne i biurowe
 • Fartuch na czas szkolenia
 • przerwę kawa-herbatę, dostępne w lobby
 • Certyfikat ukończenie szkolenia

PROSIMY O ZABRANIE:

 • Wygodnego obuwia
 • Kitla lub czarnego / białego t-shirtu

 

UWAGA – JEŚLI NIE ZBIERZE SIĘ MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW NA 7 DNI PRZED DATĄ SZKOLENIA, MOŻE ONO ZOSTAĆ ODWOŁANE LUB PRZENIESIONE NA INNY TERMIN.

Miejsce warsztatów: Instytut Sadkiewicza ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz
Trenerzy:  mgr. inż Katarzyna Delik, dr Józef Sadkiewicz, 
Szkolenie odbywa się:  od godz. 9:oo – 17:oo
Poziom szkolenia: zaawansowany oraz dla pasjonatów

 

♦ chcących uzupełnić i poszerzyć informację praktyczne i teoretyczne

Dr nauk rolniczych (Rozprawa doktorska na Wydziale Biotechnologii i Rolnictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy -wcześniej ATR).

Myśliwy członek PZŁ z wieloletnim stażem i doświadczeniem- posiada uprawnienia selekcjonerskie.

Rzeczoznawca (próbobiorca) w zakresie pobieranie próbek dziczyzny. Egzamin Państwowy GIJHARS w Warszawie

Specjalista ds. żywienia klinicznego i dla sportowców (ukończył studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej w sporcie i rekreacji na UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy -Wydział Nauk o Zdrowiu).

 

Zielarz- fitoterapeuta ( ukończył studia podyplomowe w zakresie Rośliny lecznicze-pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce”na  Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii.na UTP  w Bydgoszczy)

Magister wychowania fizycznego –studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.

Rzeczoznawca (próbobiorca)- w zakresie pobieranie próbek pieczywa oraz ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i ich przetworów. Egzamin Państwowy GIJHARS w Warszawie

Nauczyciel  akademicki -Adiunkt na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemiczne UTP w Bydgoszczy w Zakładzie Technologii i Inżynierii Przemysłu Spożywczego.

 

Założyciel i wykładowca w Instytucie Sadkiewicza- CPKZ niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działając w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

 

Uczestnik licznych szkoleń, warsztatów oraz konferencji z zakresu żywienia, piekarstwa, zbóż oraz zdrowia.

 

Doświadczenie związane z oceną jakości żywności i jej wpływu na zdrowie człowieka zdobywał w czasie dwudziestu pięciu lat pracy praktycznej z przemysłem i współpracy z naukowcami z uczelni wyższych.

W Instytucie udziela indywidualnych konsultacji żywieniowych, a we własnym profesjonalnym studio kulinarnym  pokazuje jak przygotować je w sposób zdrowy i bezpieczny wg programu autorskiego:

Matka natura a Ortho –kuchnia wg. Sadkiewicza

 

Zachęcam i do zobaczenia w

 • Instytucie Sadkiewicza ul. Startowa 2,  w Bydgoszczy

Telefon kontaktowy: +48 52 365 05 10

e-mail:jozefsadkiewicz@gmail.com