Skip to main content

Rzeczoznawca do pobierania próbek ziół i przypraw– (próbobiorca) kurs przygotowującego do egzaminu państwowego

Rzeczoznawca

Event details

 • Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o.
 • 7 czerwca 2019
 • piątek, 9:00 do 16:00
 • DR Józef Sadkiewicz
 • 48523650520

Contact event manager

1 2 3 4

Tickets details

 • Sorry, Event passed
View cart
Thank you Kindly

Rzeczoznawca do pobierania próbek ziół i przypraw– (próbobiorca) kurs przygotowującego do egzaminu państwowego

ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz

piątek, 9:00 do 16:00
7 czerwca 2019

000000

DR Józef Sadkiewicz

48523650520

jozefsadkiewicz@gmail.com

Organizer's other events

Rzeczoznawca do pobierania próbek ziół i przypraw– (próbobiorca) kurs przygotowującego do egzaminu państwowego

ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz

piątek, 9:00 do 16:00
7 czerwca 2019

PRINT

Program szkolenia przygotowujący kandydatów  do egzaminu Państwowego na rzeczoznawców do pobierania próbek ziół i przypraw

 

Podstawy prawne i zakres działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych-
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577),

 1. Zakres działania, obowiązki i uprawnienia rzeczoznawców do pobierania próbek w zakresie ziół i przypraw
 2. Zakres działania rzeczoznawcy do pobierania próbek.
 3. Obowiązki rzeczoznawców.
 4. Uprawnienia rzeczoznawców do pobierania próbek w zakresie ziół i przypraw
 5. Ogólne zasady pobierania próbek.
 6. Technika pobierania i zabezpieczania próbek do badań laboratoryjnych.
 7. Zioła wg PN-91/R-87019 Surowce zielarskie. Pobieranie próbek i metody badań.
 8. Przyprawy wg PN-ISO-948:2001 Przyprawy. Pobieranie próbek.
 9. Instrukcja wypełniania protokołu z pobrania próbek

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 5 lutego    2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 35, poz.300 z późn. zm.).

Ilość miejsc ograniczona max. 15 osób.

Po zdaniu egzaminu pisemnego i teoretycznego przed Państwową Komisją uprawnienia rzeczoznawca (próbobiorca)- w zakresie pobieranie próbek pieczywa oraz ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i ich przetworów.

Ilość godzin: 7 godzin

Cena brutto za szkolenie przygotowujące do egzaminu: 700 zł /za osobę (cena nie zawiera opłaty za egzamin Państwowy)

Uwaga ! Uczestnik szkolenia musi uiścić dodatkową  opłatę za egzamin Państwowy.

Informacja dla uczestników szkolenia i egzaminu kwalifikacyjnego dla rzeczoznawców

Koszt egzaminu Państwowego to dodatkowa kwota:  229,25 złote od osoby którą to uczestnik szkolenia powinien przelać przed egzaminem (dowód przelewu wymagany będzie do okazania w dniu egzaminu) na konto:

GIJHARS Warszawa NBP O/Wa-wa 85 1010 1010 0063 6322 3100 0000

Po zdaniu egzaminu pisemnego i teoretycznego przed Państwową Komisją uprawnienia rzeczoznawca (próbobiorca)- Pieczywo oraz ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i ich przetworów

Egzamin odbędzie w dniu 7 czerwca 2019 przed Państwową Komisją.

 

Zachęcamy do szkoleń!
Więcej inf. pod nr tel 52 365 05 10,

(nie zabezpieczamy noclegów i dojazdu na szkolenia)