Skip to main content

Pobieranie próbek oraz magazynowanie ZBÓŻ I NASION RZEPAKU w skupie

  • Instytut Sadkiewicza CPKZ
  • 2023-05-16 9:00 do 2023-05-17 17:00
  • DR Józef Sadkiewicz
  • 48523650520

Contact event manager

1 2 3 4

Tickets details

  • Sorry, Event passed
View cart
Thank you Kindly

Pobieranie próbek oraz magazynowanie ZBÓŻ I NASION RZEPAKU w skupie

Instytut Sadkiewicza CPKZ

2023-05-16 9:00 do 2023-05-17 17:00
16 maja 2023

000000

DR Józef Sadkiewicz

48523650520

jozefsadkiewicz@gmail.com

Organizer's other events

Pobieranie próbek oraz magazynowanie ZBÓŻ I NASION RZEPAKU w skupie

Instytut Sadkiewicza CPKZ

2023-05-16 9:00 do 2023-05-17 17:00
16 maja 2023

PRINT

Poznaj wymagania dotyczące: POBIERANIA  ZIARNA ORAZ MAGAZYNOWANIE ZBÓŻ 

Szkolenie -2 dniowe

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników MAGAZYNU: w punktach skupu zboża, w młynach
oraz dla nauczycieli i studentów chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Tematyka poruszana na szkoleniu:

ZBOŻA CHARAKTERYSTYKA ZBÓŻ: Cechy organoleptyczne (kolor, zapach, masa 1000 ziaren), Znaczenie gospodarcze-przeznaczenie wybranych zbóż: PSZENICA (Tryticum) ŹYTO (Secale) JĘCZMIEŃ (Hordeum) OWIES (Avena) PSZENŻYTO (Triticale) KUKURYDZA (Zea mays) PROSO (Panicum ) GRYKA (Fagopyrum esculentum) RYŻ (Oryza sativa).

ZANIECZYSZCZENIA W ZBOŻACH: Zanieczyszczenia zbóż: mikotoksyny i metale ciężkie, pestycydy: Rozporządzenia (WE), Regulacje, Najwyższe dopuszczone poziomy, Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia.

SZKODNIKI MAGAZYNOWE w zbożach na wybranych przykładach: Wołek zbożowy, Trojszyk ulec, Mól ziarniak, Mól ziarniak, Mklik mączny, Rozkruszek.

ZIARNO ZBÓŻ I PRZETWORY ZBOŻOWE POBIERANIE PRÓBEK: Definicje: partia, pobieranie próbek, próbka pierwotna, próbka ogólna, próbka laboratoryjna, Homogenizacja, produkt w opakowaniu, błąd pobierania próbek.

ETAPY POBIERANIA PRÓBEK: Pobranie próbek pierwotnych w określonej liczbie, Tworzenie próbki ogólnej, Homogenizacja próbki ogólnej, Redukcja próbki ogólnej do próbki laboratoryjnej.

SPRZĘT I PRZYBORY DO POBIERANIA PRÓBEK: mechaniczne lub ręczne.

METODY POBIERANIA PRÓBEK- POBIERANIE PRÓBEK Z PARTII PRODUKTÓW LUZEM W PRZEPŁYWIE URZĄDZENIA na wybranych przykładach: (próbnik poprzeczny strumieniowy, próbnik poprzeczny cylindryczny, próbnik poprzeczny cylindryczny, urządzenia próbnik strumieniowy wahadłowy typu ślimakowego, próbnik obrotowy stożkowy, próbnik czerpakowy)

POBIERANIE PRÓBEK Z PARTII STATYCZNYCH LUZEM: schemat poboru próbki (siatka, koperta: 3, 5, 8, 25) dla ładunków „jednoczęściowych” np. wywrotka, naczepa, dla ładunków w zestawie samochód ze skrzynią i przyczepą.

MASA PRÓBKI LABORATORYJNEJ pobieranie próbek ziarna w przepływie mechanicznie lub ręcznie: masa próbki pierwotnej, liczba min próbek pierwotnych, liczba min próbek laboratoryjnych, masa próbki laboratoryjnej od innych badań.

POBIERANIE PRÓBEK Z PARTII STATYCZNYCH ZIARNA LUZEM ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU (naczepa, samochód, cysterna, wagon) lub magazynów  płaskich: wielkość partii lub partii częściowej, masa próbki pierwotnej, liczba min próbek pierwotnych- ilość punktów, minimalna masa  próbki laboratoryjnej do oznaczania subst. skażących, masa próbki laboratoryjnej od innych badań. 

POBIERANIE PRÓBEK Z PARTII W PRZEPŁYWIE przetworów zbożowych i innych produktów zbożowych: masa próbki pierwotnej, liczba min próbek pierwotnych, liczba min próbek laboratoryjnych, masa próbki laboratoryjnej od innych badań.

POBIERANIE PRÓBEK PRZETWORÓW ZBOŻOWYCH w opakowaniach jednostkowych: Zasady ogólne, Partia oznakowana tym samym symbolem identyfikacyjnym, Opakowania zbiorcze pobierane losowo, Liczba i masa próbek pierwotnych.

PRÓBKA LABORATORYJNA: Homogenizacja próbki przed jej rozdzieleniem, Rozdzielenie próbki ogólnej, Metoda formowania stożka i podziału na ćwiartki, Rozdzielacze: np. krzyżak, wieloszczelinowe, stożkowe, mechaniczne obrotowe.

Rodzaje magazynów i wymagania.

Wybór i przygotowanie magazynu do przechowywania zbóż: spichlerze zbożowe (podłogowe i sąsiekowe), magazyn płaski dzielony, silosy układ gniazdowy. układ rzędowy, spichlerze komorowe (elewatory lub silosy)

Wyposażenie magazynów: m.in.: wialnie, suszarnie,, „napowietrzacze”– napowietrzanie podłogowe z blach płaskich lub napowietrzanie rurowe teleskopowe poziome lub pionowe, sondy do pobierania prób

Urządzenia do monitorowania warunków przechowywanie: sondy, zgłębniki, termometry, higrometry, pomiary, temperatury i wilgotności etc.

Przygotowanie magazynów do przechowywania zbóż: terenu wokół magazynu, czyszczenie magazynu sufitu, ściany i podłogi, Usunięcie ubytków w ścianach, Bielenie ścian, Uszczelnienie okien i drzwi, instalacje siatek, kanałów wentylacyjnych, Dezynsekcja, Sposoby odizolowanie ziarna od posadzek i ścian, ochrona przed szkodnikami itp..

Zabiegi przygotowania magazynu do użytku i wyposażenie: m.in.: czyszczenie podłóg, okien, ścian i sufitów, usunięcie zanieczyszczeń z różnych szczelin i pęknięć, szpary w ścianach, stosowanie odkurzaczy przemysłowych, narzędzia (szczotki, miotły itp.) do czyszczenia poszczególnych pomieszczeń, częstotliwość czyszczenia i mycia oraz metodę weryfikacji zabiegu (pułapki feromonowe, inspekcje itp.).

Dezynsekcja: plan rozmieszczenia pułapek, raporty z przeglądu pułapek.

Sposoby konserwacji ziarna: czyszczenie, przesiewanie, suszenie, schładzanie, przewietrzanie

Przechowywanie ziarna zbóż: normy i zalecenia inf. podstawowe

Przechowywanie ziarna zbóż i roślin strączkowych:  Ogólne zalecenia dotyczące składowania ziarna, praktyczne zalecenia, sprawdzanie porażenia przez szkodniki.

Przechowywanie ziarna zbóż: w magazynach płaskich, wymagania dla budynków, Czynniki wpływające na rozwój owadów i roztoczy: otoczenie budynku, podłogi/posadzki, ściany, dach itp.

WZÓR-PROTOKÓŁ Z POBRANIA PRÓBEK: pakowanie próbki- bezpieczna koperta (SAFETY ENVELOPE) 

Na zakończenie TEST wiedzy teoretyczny oraz praktyczny z umiejętności pobierania.

Ilość miejsc ograniczona.

 Ilość godzin SZKOLENIA 2 dniowego:  14 godzin

szkolenie odbywają się od godz 9:00 – 17:00 ( w tym 2 przerwy kawowe oraz przerwa na lunch).

W cenie: surowce, materiały szkoleniowe  oraz mnóstwo pozytywnej energii.

*Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu . Dokumenty są sygnowane przez Instytut Sadkiewicza CPKZ – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego, które jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działającą w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

Dostęp do specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej
Dostęp do licznych konsultacji z wykładowcami sprzyjającymi wymianie doświadczeń i opinii

Wysoki poziom merytoryczny zajęć

Dlaczego praktyczna nauka u nas jest opłacalna?

Zatrudniamy wybitnych specjalistów.
Posiadamy 54 lata doświadczeń.
Cenimy jakość, dlatego liczba uczestników jest ograniczona do niezbędnej ilości.

Jesteśmy praktykami, łączymy wiedzę z praktyką.

Cena brutto za pakiet: 1.900 zł /za osobę

(nie zabezpieczamy noclegów i dojazdu na szkolenia)

Zachęcamy do szkoleń
więcej inf. pod nr tel 52 365 05 10, Pani mgr Izabela Szatlach