Skip to main content

Pieczywo oraz ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i ich przetworów – rzeczoznawca (próbobiorca)

 • Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o.
 • 2018-02-26 9:00 do 2018-02-27 16:00
 • DR Józef Sadkiewicz
 • 48523650520

Contact event manager

1 2 3 4

Tickets details

  View cart
  Thank you Kindly

  Pieczywo oraz ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i ich przetworów – rzeczoznawca (próbobiorca)

  ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz

  2018-02-26 9:00 do 2018-02-27 16:00
  26 lutego 2018

  000000

  Izabela Szatlach

  +48523650510

  Organizer's other events

  Pieczywo oraz ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i ich przetworów – rzeczoznawca (próbobiorca)

  ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz

  2018-02-26 9:00 do 2018-02-27 16:00
  26 lutego 2018

  PRINT

  Pieczywo oraz ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i ich przetworów – kurs przygotowującego do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę (próbobiorca)
  Towaroznawstwo z elementami prawa żywnościowego i systemu bezpieczeństwa żywności.

  Termin szkolenia: 26 lutego – 27 lutego 2018

  Tematyka:

  • Jakość handlowa przetworów  w aspekcie kontroli surowca. Nadzór nad wyrobem gotowym – zasady pobierania próbek – rola rzeczoznawcy.
   Szkolenie w zakresie pobieranie próbek pieczywa oraz ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i ich przetworów.
  • Po zdaniu egzaminu pisemnego i teoretycznego przed Państwową Komisją uprawnienia rzeczoznawca (próbobiorca)- w zakresie pobieranie próbek pieczywa oraz ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i ich przetworów.
  • Towaroznawstwo z elementami prawa żywnościowego i systemu bezpieczeństwa żywności.

  Harmonogram szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawców:

  Zajęcia praktyczne w zakładzie piekarskim , w tym:

  • wstępna ocena surowców piekarniczych (typologia mąki),
  • wstępna ocena jakości pieczywa i ich rodzaje,
  • sposób pobierania próbek,
  • przyrządy i sprzęt do pobierania próbek,
  • rodzaje pojemników na próbki,
  • sposób zabezpieczania i znakowania próbek,
  • sposób przechowywania i transportu próbek,
  • zasady wypełniania protokołu pobierania próbek.

  Podstawy prawne i zakres działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:

  • ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577)

  Zakres działania, obowiązki i uprawnienia rzeczoznawców:

  • ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577) – art. 35 -38 oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. Nr 35, poz.300 z późn. zm.), w tym: zakres działania, obowiązki rzeczoznawców, uprawnienia rzeczoznawców.

  Przepisy i dokumenty normalizacyjne dotyczące ogólnych zasad s pobierania próbek w oparciu o:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 59, poz. 526 późn. zm.), PN-83/N-03010 Statystyczne kontrole jakości,
  • Zasady pobierania próbek pieczywa o oparciu o Polską Normę „Pieczywo Pobieranie próbek i kontrola jakości PN-86 A-74104
  • Wstępna ocena jakości pieczywa w oparciu o Polską Normę „Pieczywo Metody badań PN-A-74108”.
  • (metody badań organoleptycznych oraz ocena punktowa pieczywa).
  • Pobieranie próbek surowców piekarniczych w oparciu o: POLSKĄ NORMĘ PN-EN ISO 24333: 2012.
  • Ziarno zbóż i przetwory zbożowe. Pobieranie próbek. PN-R-74010:1970 oraz Polską Normę Ziarno zbóż i nasiona strączkowe jadalne. Pobieranie próbek.
  • Wstępna ocena surowców piekarniczych w oparciu o Polską Normę PN-A-74013:1964 Badanie organoleptyczne mąki i kaszy.

  Warsztaty odbywają się 2 etapowo i poprzedzone są:

  Zajęciami teoretycznymi: udostępniamy materiały szkoleniowe, testy sprawdzające ewaluacje oraz zajęciami praktycznymi w profesjonalnych laboratoriach kontroli jakościi.

  Ilość miejsc ograniczona z racji zajęć indywidualnych max. 15 osób.

  Po zdaniu egzaminu pisemnego i teoretycznego przed Państwową Komisją uprawnienia rzeczoznawca (próbobiorca)- w zakresie pobieranie próbek pieczywa oraz ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i ich przetworów.

   

  Ilość godzin: 16 godzin

  *Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego podniesienie kwalifikacji. Dokumenty są sygnowane przez Instytut Sadkiewicza CPKZ – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego, które jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działającą w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

  Tak! Chcę wziąć udział w tym treningu i wiem, że otrzymuję:

  • Wiedzę i umiejętności praktyczne, której nie znajdę w książkach
  • Dostęp do specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej
  • Dostęp do licznych konsultacji z wykładowcami sprzyjającymi wymianie doświadczeń i opinii
  • Wysoki poziom merytoryczny zajęć

  Dlaczego praktyczna nauka u nas jest opłacalna?

  Zatrudniamy wybitnych specjalistów.
  Posiadamy 48 lata doświadczeń.
  Cenimy jakość, dlatego liczba uczestników jest ograniczona do niezbędnej ilości.

  Jesteśmy praktykami, łączymy wiedzę z praktyką.

  Cena brutto za pakiet: 880 zł /za osobę (cena nie zawiera opłaty za egzamin Państwowy)

  Uwaga ! Uczestnik szkolenia musi uiścić dodatkową  opłatę za egzamin Państwowy.

  W cenie: surowce, dostęp do platformy e-learningowej 24 /dobę, materiały szkoleniowe.

  (nie zabezpieczamy noclegów i dojazdu na szkolenia)

  Zachęcamy do szkoleń!
  Więcej inf. pod nr tel 52 365 05 10, Pani mgr Izabela Szatlach

  Uwaga ! Uczestnik szkolenia musi uiścić dodatkową  opłatę za egzamin Państwowy.

  Informacja dla uczestników szkolenia i egzaminu kwalifikacyjnego dla rzeczoznawców

  Koszt egzaminu Państwowego to dodatkowa kwota:  202,36 złote od osoby którą to uczestnik szkolenia powinien przelać przed egzaminem (dowód przelewu wymagany będzie do okazania w dniu egzaminu) na konto:

  GIJHARS Warszawa NBP O/Wa-wa 85 1010 1010 0063 6322 3100 0000

  Po zdaniu egzaminu pisemnego i teoretycznego przed Państwową Komisją uprawnienia rzeczoznawca (próbobiorca)- Pieczywo oraz ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i ich przetworów