Skip to main content

Ocena jakości ziarna i przechowywanie zbóż

Szkolenia zbożowe

Event details

 • Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o.
 • 2019-06-13 9:00 do 2019-06-14 17:00
 • DR Józef Sadkiewicz
 • 48523650520

Contact event manager

1 2 3 4

Tickets details

 • Sorry, Event passed
View cart
Thank you Kindly

Ocena jakości ziarna i przechowywanie zbóż

ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz

2019-06-13 9:00 do 2019-06-14 17:00
13 czerwca 2019

000000

DR Józef Sadkiewicz

48523650520

jozefsadkiewicz@gmail.com

Organizer's other events

Ocena jakości ziarna i przechowywanie zbóż

ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz

2019-06-13 9:00 do 2019-06-14 17:00
13 czerwca 2019

PRINT

Poznaj najnowsze technologie i metody badawcze stosowane w punktach skupu.

Szkolenie -2 dniowe

Poziom zaawansowany, podnoszący kwalifikacje zawodowe.

Szkolenie przeznaczone jest dla ekologów i pracowników laboratoriów kontroli jakości: w punktach skupu zboża i w młynach m.in. EKO i BIO,  oraz dla nauczycieli i studentów chcących podnieś swoje kwalifikacje zawodowe.

Tematyka poruszana na warsztatach:

Tematy szkolenia:

 1. Zboża – charakterystyka rodzajów zbóż.
 2. Szkodniki magazynowe zbóż
 3. Zanieczyszczenia w zbożach – mikotoksyny, metale ciężkie, pozostałości środków ochrony roślin
 4. Przechowywanie ziarna zbóż wytyczne normy PN-ISO 6322
 5. Magazynowanie ziarna zbóż – przygotowanie magazynu i warunki magazynownia
 6. Wstępna ocena jakości zbóż.
 7. Ocena organoleptyczna jakości przechowywanego ziarna z uwzględnieniem następujących zagadnień:
 8. a) Sposoby przeprowadzenia oceny organoleptycznej;
 9. b) Cechy organoleptyczne ziarna prawidłowo przechowywanego (wygląd, smak, zapach etc.);
 10. c) Wpływ okresu przechowywania na wygląd i wartość technologiczną ziarna;
 11. e) Organoleptyczna identyfikacja zanieczyszczeń oraz szkodników zbożowych
 12. f) Na jakie miejsca zwrócić szczególna uwagę w trakcie kontroli w celu wykrycia obecności szkodników.
 13. Interpretacja wyników badań jakościowych wykonanych w laboratorium.
 14. Na co zwrócić szczególna uwagę dokonując interpretacji wyników.

Metody analizy do oznaczania jakości zbóż. Ocena i analiza:

 • badanie ilości i jakości glutenu w mące PN-A74043-2
 • badanie liczby opadania w ziarnie i mące – ilości enzymów PN-ISO 3093
 • gęstości ziarna wg PN-ISO-7971
 • masy doczyszczonego ziarna zbóż oraz zanieczyszczeń i szkodników wg PN-R-74015
 • masy tysiąca ziaren wg PN-68/R-74017
 • szklistości ziarna pszenicy i jęczmienia – PN-70/R-74008
 • wilgotności zbóż, rzepaku, nasion – PN-ISO-712
 • wyrównania oraz celności ziarna- PN-R 74110

Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona z racji zajęć indywidualnych i nauki samodzielnej:

 **(istnieje możliwość zorganizowania indywidualnych szkoleń 1-1, 2-1 na odrębnych warunkach umowy)

W cenie: surowce, materiały szkoleniowe oraz mnóstwo pozytywnej energii.

*Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia. Dokumenty są sygnowane przez Instytut Sadkiewicza CPKZ – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego, który jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działającą w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

Dlaczego praktyczna nauka u nas jest opłacalna?

Zatrudniamy wybitnych specjalistów.
Posiadamy 50 lata doświadczeń.
Cenimy jakość, dlatego liczba uczestników jest ograniczona do niezbędnej ilości.

Jesteśmy praktykami, łączymy wiedzę z praktyką.

(nie zabezpieczamy noclegów i dojazdu na szkolenia)

Zachęcamy do szkoleń
więcej inf. pod nr tel 52 365 05 10,