Skip to main content

Nauka oceny i jakości mąki -kwasów piekarskich

  • Instytut Sadkiewicza CPKZ
  • 12 grudnia 2023
  • wtorek, 9:00 do 17:00
  • DR Józef Sadkiewicz
  • 48523650520

Contact event manager

1 2 3 4

Tickets details

  • Sorry, Event passed
View cart
Thank you Kindly

Nauka oceny i jakości mąki -kwasów piekarskich

Instytut Sadkiewicza CPKZ

wtorek, 9:00 do 17:00
12 grudnia 2023

000000

mgr. inż. Katarzyna Delik

Organizer's other events

Nauka oceny i jakości mąki -kwasów piekarskich

Instytut Sadkiewicza CPKZ

wtorek, 9:00 do 17:00
12 grudnia 2023

PRINT

Szkolenie z zakresu oceny wartości wypiekowej mąki oraz wytwarzania kwasów piekarskich, 

U nas poznasz metody ich badań oraz samodzielnie je przeprowadzisz!

Zapraszamy piekarzy, młynarzy, nauczycieli, pracowników laboratoriów

na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

 

Oto co dla ciebie przygotowaliśmy:

WILGOTNOŚĆ: Metodyka oraz zastosowanie rutynowej metody odwoławczej do oznaczenia
wilgotności mąki i przetworów zbożowy.

OCENA ORGANOLEPTYCZNA: Organoleptyczne oznaczenie podstawowych parametrów tj. barwa, zapach, smak mąki. Metodyka przeprowadzania badania, czynniki utrudniające poprawną ocenę. Identyfikacja zapachów niewłaściwych.

SZKODNIKI: Identyfikacja najczęściej spotykanych szkodników występujących w mące oraz
przetworach zbożowych. Czynniki sprzyjające pojawieniu się oraz rozwojowi szkodników jak również skutków ich występowania.

TYPY MĄKI: Czym jest typ mąki. Określenie typu mąki poprzez oznaczenie zawartości popiołu.
Interpretacja wyniku. Organoleptyczna ocena typu mąki na podstawie barwy. Badanie bieli jako metoda wyznaczania typu mąki.

LICZBA OPADANIA (OZNACZENIE AKTYWNOŚCI ALFA-AMYLAZY): Przygotowanie próbki do badania. Metodyka wykonania oznaczenia. Interpretacja wyników, oraz ocena wpływu na właściwości wypiekowe mąki. Czynniki wpływające na wyniki liczby opadania.

ILOŚĆ I JAKOŚĆ GLUTENU: Przygotowanie próbki. Ocena punktowa stopnia adhezji. Oznaczenie ilości glutenu mokrego metodą ręczną i mechaniczną. Rozpływalność jak wskaźnik jakości glutenu. Interpretacja wyników, określenie jakości i przeznaczenia mąki na podstawie wyników.

WODOCHŁONNOŚĆ: Badane zdolności wiązania wody przez mąkę. Wpływ na powstające w wyniku użycia danej mąki ciasto. Obliczenie dodatku wody do ciasta, oraz wydajności ciasta.

WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE: Pomiar oporów jakie stawia ciasto tworzone z mąki i wody w czasie miesienia w tym : konsystencję czas rozwoju, stałość i rozmiękczenie ciasta, odporność lub podatność fermentacyjną.

WŁAŚCIWOŚCI FERMENTACYJNE: Określanie zdolności mąki do zatrzymywania CO2 wytworzonego w czasie fermentacji ciasta, jak również do określania zdolności gazotwórczej mąk.

STANDARYZACJA MĄKI I POLEPSZACZE: Czym jest proces standaryzacji mąki. Środki wykorzystywane w polepszaczach i ich wpływ na jakość mąki.

WYTWARZANIE PODMŁODY I KWASU PIEKARSKIEGO: Mikrobiologiczne podstawy podmłody i kwasu.
Fazy wzrostu kultur mikrobiologicznych, przechowywanie kultur kwasu, metody prowadzenia kwasu.

ORGANOLEPTYCZNA OCENA JAKOŚCI KWASU PIEKARSKIEGO: Ocena jakości kwasu na podstawie barwy, konsystencji oraz zapachu.

BADANIE KWASOWOŚCI: Oznaczanie stopnia kwasowości w kwasach cieście oraz gotowym wypieku. Interpretacja wyniku kwasowości oraz pH- wpływ na wypiek.Warsztaty odbywają się 2 etapowo i poprzedzone są: zajęciami teoretycznymi oraz zajęciami praktycznymi w profesjonalnych laboratoriach kontroli jakości i certyfikowanej piekarni.

*Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia. Dokumenty są sygnowane przez Instytut Sadkiewicza CPKZ – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego, który jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działającą w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

W cenie: surowce, materiały szkoleniowe oraz mnóstwo pozytywnej energii.

(nie zabezpieczamy noclegów i dojazdu na szkolenia)

Zachęcamy do szkoleń
więcej inf. pod nr tel 52 365 05 10,