Skip to main content

Miód i inne produkty pszczele- kurs przygotowującego do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę (próbobiorca)

Rzeczoznawca

Event details

 • Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o.
 • 12 września 2019
 • czwartek, 9:00 do 16:00
 • DR Józef Sadkiewicz
 • 48523650520

Contact event manager

1 2 3 4

Tickets details

 • Sorry, Event passed
View cart
Thank you Kindly

Miód i inne produkty pszczele- kurs przygotowującego do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę (próbobiorca)

ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz

czwartek, 9:00 do 16:00
12 września 2019

000000

DR Józef Sadkiewicz

48523650520

jozefsadkiewicz@gmail.com

Organizer's other events

Miód i inne produkty pszczele- kurs przygotowującego do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę (próbobiorca)

ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz

czwartek, 9:00 do 16:00
12 września 2019

PRINT

Miód i inne produkty pszczele– kurs przygotowującego do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę (próbobiorca) 
Towaroznawstwo z elementami prawa żywnościowego i systemu bezpieczeństwa żywności.

Tematyka:

 • MIÓD
  1. Jakość handlowa miodu wymagania rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI
   z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu;
  2. Znakowanie miodu wymagania rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI
   z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)1169/2011
   z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentominformacji na temat żywności;
  3. Pobieranie próbek miodu i produktów pszczelich wg normy PN-88/A-77626 Miód pszczeli;
  4. Egzamin państwowy na urzędowego rzeczoznawcę ds. pobierania próbek miodu.

  Szkolenie może się odbywać jako podniesienie kompetencji lub dodatkowo zdobyciem uprawnień na rzeczoznawcę do pobierania próbek miodu.

  Warsztaty odbywają się 2 etapowo i poprzedzone są

Zajęciami teoretycznymi: udostępniamy materiały szkoleniowe,filmy i testy sprawdzające ewaluacje wiedzy na platformie e-learningowej: www.sadkiewicz.edu.pl ( dostęp 24 na dobę)

oraz zajęciami praktycznymi w profesjonalnych laboratoriach kontroli jakościi.

Ilość miejsc ograniczona z racji zajęć indywidualnych

*Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego podniesienie kwalifikacji. Dokumenty są sygnowane przez Instytut Sadkiewicza CPKZ – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego, które jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działającą w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Uwaga ! Uczestnik szkolenia musi uiścić dodatkową  opłatę za egzamin Państwowy.
Po zdaniu egzaminu pisemnego i teoretycznego przed Państwową Komisją uprawnienia rzeczoznawca (próbobiorca)- Miód.

W cenie: surowce, dostęp do platformy e-learningowej 24 /dobę, materiały szkoleniowe.
(nie zabezpieczamy noclegów i dojazdu na szkolenia)

Zachęcamy do szkoleń
Zapraszamy do kontaktu!
tel. (52) 365 05 10

Cena brutto za pakiet: 700 zł /za osobę (cena nie zawiera opłaty za egzamin Państwowy)

W cenie: surowce, dostęp do platformy e-learningowej 24 /dobę, materiały szkoleniowe.

(nie zabezpieczamy noclegów i dojazdu na szkolenia)

Zachęcamy do szkoleń
więcej inf. pod nr tel 52 365 05 10, Pani mgr Izabela Szatlach