Skip to main content

Dlaczego małe nie zawsze jest piękne? Mikrobiologia od kuchni.

ZDROWIE

Event details

 • Instytut Sadkiewicza CPKZ
 • 13 kwietnia 2019
 • sobota, 10:00 do 16:45
 • DR Józef Sadkiewicz
 • 48523650520

Contact event manager

1 2 3 4

Tickets details

 • Sorry, Event passed
 • Sorry, Event passed
 • Sorry, Event passed
View cart
Thank you Kindly

Dlaczego małe nie zawsze jest piękne? Mikrobiologia od kuchni.

Instytut Sadkiewicza CPKZ

sobota, 10:00 do 16:45
13 kwietnia 2019

000000

DR Józef Sadkiewicz

48523650520

jozefsadkiewicz@gmail.com

Organizer's other events

Dlaczego małe nie zawsze jest piękne? Mikrobiologia od kuchni.

Instytut Sadkiewicza CPKZ

sobota, 10:00 do 16:45
13 kwietnia 2019

PRINT

Szkolenie przeznaczone jest głównie

 • dla kucharzy,
 • restauratorów
 • osób odpowiedzialnych za żywienie zbiorowe,
 • zarządzających placówkami żywienia zbiorowego w szkołach, w szpitalach, przedszkolach, sanatoria, restauracje,
 • studentów z technologii żywności,
 • nauczycieli zawodów z przedmiotów gastronomicznych.
 • Zachęcamy pozostałe osoby chcące poszerzyć wiedzę z zakresu mikrobiologii i zagrożeń jakie mogą pojawiać się w żywności od kuchni.

ZAPRASZAMY na
Szkolenie jednodniowe dniowe (7  godz zajęć )

limitowana ilość miejsc max: 20 osób

Tematyka szkolenia:

Dlaczego małe nie zawsze jest piękne? Mikrobiologia od kuchni. 

czy to czego nie widzimy może być niebezpieczne dla człowieka i dlaczego (źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w żywności, zatrucia pokarmowe, zakażenia, choroby przenoszone drogą pokarmową)

co z tym tatarkiem?najgroźniejsi mali przeciwnicy w kuchni (wirusy i pozostałe drobnoustroje chorobotwórcze, przegląd patogenów najczęściej powodujących zatrucia pokarmowe, etiologia zatruć pokarmowych)

możliwe zagrożenia w kiełkach(występowanie werotoksycznej Escherichia coli jako największe zagrożenie zdrowotne)

możliwe zagrożenia w sałatkach i surówkach?  – (patogeny występujące w surowych warzywach: Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes, drobnoustroje kałowe, wirusy pokarmowe)

źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych, czyli na co zwracać uwagę podczas przygotowania posiłków (specyfika różnych produktów spożywczych pod kątem zagrożenia mikrobiologicznego jakie mogą nieść)

systemy zapobiegania zatruciom pokarmowym czyli dobre praktyki „od kuchni” (GMP, GHP, HACCP jako narzędzia w walce z mikroorganizmami)

Szkolenie poprowadzi:

mgr  Anna Szczypińska

mikrobiolog–genetyk, wieloletni specjalista w analizie mikrobiologii żywności, kierownik pracowni molekularnej w Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

 

Udostępniamy materiały szkoleniowe,filmy i testy na platformie e-learningowej: www.sadkiewicz.edu.pl ( dostęp 24 na dobę)

Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia dla wszystkich uczestników. Dokumenty są sygnowane przez Instytut Sadkiewicza CPKZ – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego, które jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działającą w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

Osoby uprawnione do podniesienia kwalifikacji i chcących uzyskać zaświadczenie o podniesieniu kwalifikacji muszą po ukończenia szkolenia zaliczyć egzaminu pisemny.  

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów w dziedzinie mikrobiologii żywności.

W cenie: surowce, dostęp do platformy e-learningowej 24 /dobę, materiały szkoleniowe.

(nie zabezpieczamy noclegów i dojazdu na szkolenia)

Zachęcamy do szkoleń
więcej inf. pod nr tel 52 365 05 10, 

 

JUŻ DZIŚ ZAREZERWUJ – SZKOLENIE I CZAS WYŁĄCZNIE DLA SIEBIE!