Skip to main content

Świeże owoce i warzywa wymagania jakościowe i znakowanie  (Szkolenie już zamknięte brak miejsc)

Rzeczoznawca

Event details

  • Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o.
  • 13 listopada 2018
  • wtorek, 9:00 do 16:00
  • DR Józef Sadkiewicz
  • 48523650520

Contact event manager

1 2 3 4
Thank you Kindly

Świeże owoce i warzywa wymagania jakościowe i znakowanie  (Szkolenie już zamknięte brak miejsc)

ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz

wtorek, 9:00 do 16:00
13 listopada 2018

000000

DR Józef Sadkiewicz

48523650520

jozefsadkiewicz@gmail.com

Organizer's other events

Świeże owoce i warzywa wymagania jakościowe i znakowanie  (Szkolenie już zamknięte brak miejsc)

ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz

wtorek, 9:00 do 16:00
13 listopada 2018

PRINT

Świeże owoce i warzywa wymagania jakościowe i znakowanie

Termin 13.11.2018

Liczba miejsc 12

  1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE Nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw – tzw. norma ogólna i szczegółowa
  2. Polskie normy dla świeżych owoców i warzyw – wymagania jakościowe
  3. Standardy jakości dla świeżych owoców i warzyw wg OECD i normy EKG/ONZ
  4. Znakowanie
  5. Kontrola jakości owoców i warzyw w skupie

Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia a po zaliczeniu egzaminu pisemnego i teoretycznego podniesienia kwalifikacji dla osób uprawnionych.

Ilość miejsc ograniczona z racji zajęć indywidualnych i nauki samodzielnej:

 

W cenie: surowce, materiały szkoleniowe oraz mnóstwo pozytywnej energii.

*Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego podniesienie kwalifikacji. Dokumenty są sygnowane przez Instytut Sadkiewicza CPKZ – Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego, które jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego działającą w formach pozaszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

Tak chcę wziąć udział w tym treningu i wiem, że otrzymuję:
Wiedzę i umiejętności praktyczne, której nie znajdę w książkach

Dostęp do specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej
Dostęp do licznych konsultacji z wykładowcami sprzyjającymi wymianie doświadczeń i opinii

Wysoki poziom merytoryczny zajęć

Dlaczego praktyczna nauka u nas jest opłacalna?

Zatrudniamy wybitnych specjalistów.
Posiadamy 50 lata doświadczeń.
Cenimy jakość, dlatego liczba uczestników jest ograniczona do niezbędnej ilości.

Jesteśmy praktykami, łączymy wiedzę z praktyką.

Cena brutto za pakiet: 700 zł /za osobę

(nie zabezpieczamy noclegów i dojazdu na szkolenia)

Zachęcamy do szkoleń
więcej inf. pod nr tel 52 365 05 10, Pani mgr Izabela Szatlach