Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury szacowania wartości zamówienia dotyczącego przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych zaplanowanych w projekcie pt.: „Inteligentna platforma hybrydowego kształcenia zawodowego w branży żywnościowej”.